Valitse Sivu

Kuurian uudistus etenee

Kuurian uudistus etenee

Paavi Franciscuksen yksi itselleen asettama tavoite uudistaa Rooman kuuriaa eli yleismaailmallisen kirkon keskushallintoa on kierähtänyt taas asteen eteenpäin, kun pyhä isä uudisti helmikuun alkupuolella Uskonopin kongregaation organisaatiota vastaamaan ajankohtaisia tarpeita. Kongregaatio koostuu tästedes kahdesta eri osastosta, joilla on oma sihteeristönsä, mutta yhteinen esimies, kardinaaliprefekti. Sihteeristöistä toinen keskittyy uskon ja moraalin opillisiin kysymyksiin (doctrina), toinen taas kurinpidollisiin asioihin (disciplina).

Viime vuosina kurinpidolliset asiat ovat tuoneet kongregaatiolle paljon lisää työtä. Uudistuksen toivotaankin vapauttavan resursseja enemmän myös nimenomaan uskonopin ja moraalin kysymysten käsittelyyn. Tätä edesauttaa myös se, että kummankin osaston päivittäisistä asioista vastaa oma sihteeri avustajineen. 

Uskonopin kongregaation opillisen osaston on tarkoitus ”käsitellä asioita, jotka kuuluvat uskon- ja moraaliopin edistämiseen ja suojelemiseen. Se edistää myös tutkimusta, jonka tarkoitus on lisätä ymmärrystä uskosta ja tukea sen välittämistä evankelioimisen apuna.” Samoin opillisen osaston tehtävänä on tarkastaa muiden kuurian yksiköiden asiakirjoja sekä kirjoituksia ja mielipiteitä, ”jotka vaikuttavat ongelmallisilta oikean uskon näkökulmasta, rohkaista vuoropuhelua niiden kirjoittajien kanssa ja ehdottaa sopivia korjauksia”.

Kurinpidollisen osaston tehtävä kohdistuu kongregaation tuomiovaltaan kuuluvien rikosten käsittelemiseen. Sen vastuulla on valmistella ja toteuttaa kanonisten normien mukaisia käytäntöjä, joiden avulla kongregaatio voi edistää oikeuden toteutumista. Tämän toteuttamiseksi kurinpidollinen osasto voi myös tarjota sopivaa koulutusta.

Rooman kuurian uudistamisen lisäksi paavi Franciscus teki muutoksia helmikuun puolivälissä myös sekä lännen että idän kirkkojen kanonisen oikeuden kaanoneihin. Muutoksilla hän tavoittelee tiettyjen vastuiden siirtämistä Roomasta hiippakuntien piispoille, jotta ”kollegiaalisuuden ja sielunhoidollisen vastuun tunne vahvistuisi”.

KATT / Vaticannews.va

Tietoja kirjoittajasta

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...