Valitse Sivu

Yhteinen ehtoollinen yhä mahdotonta

Yhteinen ehtoollinen yhä mahdotonta

Uskonopin kongregaation prefekti, kardinaali Luis F. Ladaria SJ on lähettänyt syyskuussa Saksan piispainkokouksen puheenjohtajalle, piispa Georg Bätzingille kirjeen, jossa hän ottaa kantaa saksalaisen ekumeenisen työryhmän ajatukseen siitä, että katolinen ja evankelinen käsitys eukaristiasta mahdollistaisi jo nyt yhteisen osallistumisen eukaristiaan.

Kardinaali huomauttaa kirjeessä, että on välttämätöntä vielä syventää teologista tutkimusta monien keskeisten teemojen osalta. Näitä ovat esimerkiksi todellinen läsnäolo (reaalipreesenssi), eukaristian uhriluonne sekä siihen liittyvät kysymykset pappisvirasta (kätten päällepaneminen ja piispan rukous) ja kasteen, eukaristian ja kirkkoyhteyden keskinäisestä suhteesta. Kysymys on keskeisistä uskon talletukseen (depositum fidei) liittyvistä totuuksista.

”… edelleen olemassa olevat eroavaisuudet eukaristia- ja virkakäsityksessä katolisen kirkon ja reformaation traditioiden välillä eivät vieläkään salli ehtoollisen ja eukaristian rinnastamista sisällöllisesti toisiinsa. Opetuksen eroavaisuudet ovat yhä niin painavat, että ne sulkevat pois vastavuoroisen osallistumisen ehtoolliseen tai eukaristiaan. Tästä syystä [ekumeenisen työryhmän] asiakirjaa ei voi myöskään pitää yksityisen omantunnonratkaisun ohjenuorana ehtoolliselle tai eukaristiaan osallistumista varten.”

KATT / domradio.de

Tietoja kirjoittajasta

Fides

Katolinen hiippakuntalehti Fides on Helsingin katolisen hiippakunnan viestintäosaston julkaisu. Se ilmestyy osin paperisena ja osin pelkästään nettiversiona. ISSN 0356-5262.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...