Valitse Sivu

Perheiden avulla yksinäisyyttä vastaan

Perheiden avulla yksinäisyyttä vastaan

Pohjoismaiden piispat saivat kokouksessaan Ruotsin Ombergissa maaliskuun alkupuolella vieraakseen Euroopan katolisten perhejärjestöjen liiton FAFCE:n puheenjohtajan, italialaisen asianajajan Vincenzo Bassin, ja järjestön pääsihteerin Nicola Speranzan. Fides ja Ruotsin Katolskt magasin tekivät yhteishaastattelun.

Järjestön edustajat kuvaavat FAFCEa nimenomaan on federaatioksi, sateenvarjoksi, jonka jäseniksi voivat piispainkokousten suosituksesta liittyä eri Euroopan maiden katoliset perhejärjestöt.

FAFCEn suurena ajatuksena on vahvistaa perheen asemaa eurooppalaisessa päätöksenteossa ja sitä silmällä pitäen järjestö toivoo saavansa edustuksen myös Pohjoismaiden piispainkokouksen alueelta, sillä toistaiseksi pohjoisen ulottuvuuden puute on rajoittanut järjestön vaikutusmahdollisuuksia. Mitä laajempaa osaa Euroopasta järjestö ikään kuin edustaa, sitä paremmin sitä kuunnellaan niin Euroopan Unionissa kuin Euroopan Neuvostossakin sekä yksittäisten eurooppalaisten maiden perhepoliittisessa päätöksenteossa.

Lähtökohta on selvä: “Me olemme perheen ääni Euroopassa katolisesta näkökulmasta käsin. Me kunnioitamme perheen kauneutta ja rikkautta sekä jokaisen perheenjäsenen arvokkuutta.” Selvä on myös järjestön tavoite: “Vahvemmat perheet rakentavat menestyksekästä tulevaisuutta!” Vaikuttamismahdollisuuksiensa takia liiton pääsihteeristö sijaitsee juuri Brysselissä.

Kysymys ei kuitenkaan ole suuren suuresta organisaatiosta. Palkattuja työntekijöitä on muutama, ja lisäksi siellä, missä lobbaamista tarvitaan, toimii joukko vapaaehtoisia: Brysselin lisäksi Strasbourgissa, Pariisissa ja Wienissä.

Kokemuksen kautta vaikuttamaan

FAFCEn puheenjohtajana toimii nyt toista kautta italialainen lakimies Vincenzo Bassi, kolmen lapsen isä. Hän ajautui eurooppalaiseen perhetyöhön alun perin omien kokemustensa kautta, jotka hän tiivisti todeten, että aikamme suurimpia virheitä on perheiden pitäminen pelkkinä kuluttajina. “Yhteiskunta ei ollenkaan näytä ymmärtävän perheen tarkoitusta tai sen taloudellista ja sosiaalista merkitystä.”

Puheenjohtaja Bassin mukaan on ongelma, jos perhettä pidetään vain kuluttajana, sillä tällainen “käsitys ei vastaa todellisuutta”. Hän kysyy: “Kumpi on helpompaa yhteiskunnalle – tukea perhettä etupäässä kuluttamaan tuotteita vai kasvattamaan lapsia?”

Sama ongelma kaikkialla 

Tilanne on sama oikeastaan kaikkialla maailmassa, eikä vain poliittisella tasolla vaan paljon laajemminkin. Varsinkin aikaisemmin perheillä oli lähes kaikenkattava merkitys, nykyään osa tästä roolista on siirretty hyvinvointivaltiolle. “Jotkut pitävät perhettä siksi vain nostalgisena instituutiona, mutta sitä se ei ole! Pandemian aikana ymmärrettiin, että perhe on yhteiskuntamme perustava tukipylväs.” Juuri tätä viestiä FAFCE yrittää viedä eteenpäin. Ilman perhettä ei ole myöskään todellisia keinoja taistella demografista talvea vastaan, Vincenzo Bassi lisää. “Aikamme kysymys on, yritetäänkö ja halutaanko tätä kehitystä muuttaa. Yksi osa meidän työtämme on auttaa kaikkia ymmärtämään, kuinka vaarallinen tämä tilanne on.” 

Vincenzo Bassi kiertää paraikaa Euroopan maissa puhumassa perheen merkityksestä ja tapaamassa perheasioista vastaavia ministereitä saadakseen perheille lisää näkyvyyttä ja ymmärrystä, “sensibiliteettiä ja voimaa”, jotta nämäkin kysymykset saataisiin eurooppalaiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. “Vaikka perheasiat eivät suoraan olekaan Euroopan Unionin päätösten piirissä, demografiset kysymykset ovat”, Bassi muistuttaa.

Uskonnon osa

Vincenzo Bassin kokemuksen mukaan järjestön nimessäkin oleva sana “katolinen” on osoittautunut hyödylliseksi. Lähes kaikki hänen kohtaamansa ihmiset kunnioittavat suuresti paavi Franciscusta tämän avoimesta julkisuuskuvasta ja samalla nimi “katolinen” antaa heille mahdollisuuden paremmin ymmärtää, mistä perusperiaatteista järjestön työ ja mielipiteet kumpuavat. On helpompi tehdä yhteistyötä, kun tietää, mitä toinen ajattelee.

Bassin mukaan on kuitenkin välttämätöntä käyttää politiikan maailmassa kieltä, joka on siellä tuttua. “Ei tarvita uskontoa eikä uskonnollista kieltä selittämään, että perhe on yhteiskunnan peruspilari ja että demografinen talvi voidaan ratkaista vain tunnustamalla perheen rooli. Ei siihen tarvita katekismuksia”, hän toteaa naurahtaen.

Lobbausta ja paljon muuta

Se, mitä FAFCE yrittää saada aikaan, on luoda yhteyksiä ja saada perheiden ääntä kuuluville eurooppalaisessa päätöksenteossa, jotta siellä voitaisiin ennemminkin nähdä perheet voimavarana kuin rasittavana rakenteena. Resursseja ei ole paljon, mutta tahtoa sitäkin enemmän. Puheenjohtajan tehtävääkin Bassi hoitaa vapaa-ajallaan, vapaaehtoisena. Verrattuna muihin Euroopan tasolla toimiviin kansalaisjärjestöihin FAFCE:n resurssit ovat todella vaatimattomat.

“Tavoitteemme ei kuitenkaan ole vain suurten eurooppalaisten organisaatioiden lobbaaminen vaan perheiden merkityksen korostaminen myös toisten kansalaisjärjestöjen kanssa käytävissä keskusteluissa”, Bassi kertoo. 

Perheiden verkosto

FAFCE:n puheenjohtaja Vincenzo Bassi yhdessä Benedicta Lindbergin kanssa, joka on Ruotsin katolisen elämänpuolustusjärjestö Respektin pääsihteeri.

“Toinen suuri tavoite on saada muodostettua Eurooppaan todellinen perheiden verkosto.” Bassi on varma siitä, että tarvitaan enemmän yhteisöjä, yhteisöllisyyttä, ja vähemmän byrokratiaa.

Samasta asiasta paavi Franciscuskin on puhunut. “Perheiden verkostot ovat tärkeitä myös evankelioimisessa”, Bassi toistaa – ehkä paavin ajatuksia – ja jatkaa: “On aika, että perheet voivat kantaa vastuunsa. Ilman perheitä ei ole kutsumuksia eikä uskon välittämistä. Tämä juuri on ihmiskunnan historiaa.”

Yksinäisyys

Mikä sitten on suurin uhka perheelle Euroopassa juuri tänään? “Yksinäisyys” tuli vastauksena kuin kaupan hyllyltä. Yksinäisyys voi näyttäytyä eri näköiseltä eri puolilla Eurooppaa, vaikkapa Ruotsissa tai Italiassa, mutta pohjimmiltaan se on kaikkialla samaa. Kuitenkin “valtion ja perheen vastuiden välillä on löydettävä tasapaino.”

“Paavi Franciscus on todennut, että me elämme aikakauden vaihtumisen aikaa. Meidän on nyt lähdettävä liikkeelle ja rakennettava yhteisöjämme perheiden varaan.” Monet sanovat, että suurin uhka perheille on perheiden hajoaminen, se, että perheet eivät toimi yhdessä, että vältetään naimisiin menemistä. “Mutta nämä kaikki ovat vain seurauksia yksinäisyydestä.” 

Vincenzo Bassin esimerkki on kuvaava: Edes lapsia ei haluta, jos ollaan yksin, koska on vaikea luottaa, että saisi apua, kun sitä tarvitsee. Yhteisölle lapsi kuitenkin on suuri lahja, jota kaikki arvostavat ja tukevat. “Todellinen ongelma ei ole perhepolitiikan puute vaan individualismi. Sen voittamiseksi tarvitaan lisää verkostoja, jotta voidaan ratkaista yksinäisyyden ongelma – tarvitaan perheitä voittamaan yksinäisyys!”

Marko Tervaportti

Haastattelu: Helena D’Arcy (pääkuvassa yhdessä VIncenzo Bassin kanssa) ja Marko Tervaportti (kuvat).

– Ks. myös: https://www.fafce.org

Tietoja kirjoittajasta

Marko Tervaportti

Marko Tervaportti on Katolisen hiippakuntalehti Fideksen päätoimittaja ja Helsingin hiippakunnan viestintäjohtaja. Hän on koulutukseltaan filosofian maisteri (teoreettinen filosofia, Helsingin yliopisto). Hän on opiskellut myös Paavillisessa Angelicum-yliopistossa Roomassa.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...