Valitse Sivu

Maailman lähetyspäivä sunnuntai 20.10.2019

Maailman lähetyspäivä sunnuntai 20.10.2019

– Paavin viesti maailman lähetyspäivää varten 2019.

Ruusukkokuukautena pidetty lokakuu on myös omistettu lähetystyölle, sillä se alkaa heti pyhän Jeesus-lapsen Teresan, lähetystyön suojelijan, muistopäivän vietolla (1.10.). Varsinaista maailman lähetyspäivää vietetään yleiskirkollisesti lokakuun toiseksi viimeisenä sunnuntaina, joka tänä vuonna osuu hiippakunnassamme 20. päivään. Ja mikä vielä tärkeämpää, paavi Franciscuksen pyynnöstä katolinen kirkko viettää tämän vuoden koko lokakuuta erityisenä lähetyskuukautena paavi Benedictus XV:n apostolisen kirjeen Maximum illud julkaisemisen 100-vuotisjuhlan kunniaksi. Molemmat paavit toteavat yksimielisesti, ”kuinka tärkeää kirkon yhä nykyäänkin on uudistaa sitoutumisensa lähetystyöhön, antaa julistustyönsä olla yhä vahvemmin evankeliumin innoittamaa ja tuoda maailmalle Jeesuksen Kristuksen pelastus, hänen, joka kuoli ja nousi kuolleista.”

Kaste ja lähetys

Erityisen lähetyskuukauden teema on ”Kastetut ja lähetetyt: Kristuksen kirkko lähetettynä maailmaan.” Kasteeseen sisältyy siis lähettäminen, jonka Jeesus vahvisti apostoleille ylösnousemuksen päivänä: ”Rauha teille! Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät” (Joh. 20:21). Kasteen kautta kristityt liitettiin maailmanlaajuiseen kirkkoon ja he tulivat osallisiksi sen lähetystehtävästä (KKK 1213). Jokainen kastettu on kutsuttu omalla elämällään, saamiensa lahjojen ja aseman mukaan antamaan oman panoksensa Jumalan valtakunnan leviämiselle omassa ympäristössään tai kotimaansa ulkopuolella (Vatikaanin II kirkolliskokous, Apostolicam actuositatem, 2). Itse asiassa ”jokainen kastettu on lähetystehtävä”, ”jokainen meistä on lähetystehtävä maailmassa, koska jokainen meistä on Jumalan rakkauden hedelmä,” korostaa paavi lähetysviestissään.

Luopuminen sisäänpäin kääntyneisyydestä

Seuraten paavi Benedictus XV:n apostolisen kirjeen Maximum illud ajatusta paavi Franciscus kiteyttää: ”Usko Jeesuksen pääsiäistapahtumaan, kasteessa saatu kirkollinen lähetystehtävä, maantieteellinen ja kulttuurillinen irrottautuminen itsestään ja kodistaan, tarve pelastukselle synnistä ja vapautukselle persoonallisesta ja sosiaalisesta pahasta vaativat lähetystyötä aina maan ääriin saakka.” Tämä lähetystehtävän yleismaailmallisuus edellyttää ”jatkuvaa ja pysyvää missionaarista kääntymystä.” Juuri näin paavi kehottaa meitä olemaan käpertymättä itseemme, itseriittoiseen etniseen ja uskonnolliseen ryhmään kuulumiseemme.

Pohjoismaiden Missio

Lähetysviestin lopussa paavi Franciscus viittaa lyhyesti Paavillisiin lähetysseuroihin, jotka palvelevat yleismaailmallista kirkkoa globaalina verkostona tukien häntä sekä hengellisten että aineellisten avustusten kautta. Uskon levittämisen seura (Association for the Propagation of the Faith) on yksi lähetysseuroista, jonka kanssa Pohjoismaiden paikalliskirkot tekevät yhteistyötä ja jota Pohjoismaissa kutsutaan nimellä MISSIO. Tämä vastaa maailman lähetyspäivän järjestelyistä ja antaa uusille, vasta perustetuille tai köyhille hiippakunnille välttämätöntä tukea niiden ponnistellessa kohti omavaraisuutta. Lähetystyö on koko kirkon vastuutehtävä, ja Pohjoismaiden katoliset hiippakunnat pyrkivät auliisti tukemaan paavillisten lähetysseurojen koordinoimaa evankelioimistyötä. 

Oikeastaan kaikki katoliset hiippakunnat antavat ”lähimmäisenrakkauden pienen rovon” lähetyspäivänä. Sen ansiosta voimme yhdessä koko kirkon kanssa viedä hengellistä ja aineellista apua niille, jotka sitä kaikkein kipeimmin tarvitsevat. Meidän rukouksemme ja lahjoituksemme auttavat tukemaan kirkkoja, sairaaloita, kouluja ja kutsumuksia maissa, joissa kirkko on uusi, vasta perustettu tai köyhä. Se on tilaisuutemme osoittaa rakkautta ja solidaarisuutta veljiämme ja sisariamme kohtaan, jotka jakavat kanssamme saman uskon.

Ekumeeninen lähetyspyhä

Täällä Suomessa lokakuun toisena viikonvaihteena (12.-13.10.) katolilaiset, ortodoksit ja luterilaiset viettävät yhdessä ns. ekumeenista lähetyspyhää, jonka teema on tänä vuonna ”kiitollisuus” mm. Suomen Lähetysneuvoston 100-vuotisjuhlan johdosta. Olemme nauttineet edelläkävijöiden työn hedelmistä, ja olemme vuorollamme edistämässä evankeliumin leviämistä kansojen keskuuteen. On syytä kiittää Jumalaa uskon lahjasta ja siitä, että Suomi on jo siirtynyt vastaanottavan lapsen asemasta aktiivisesti toimivan aikuisen asemaan.

Niin kuin paavi Franciscus toivoo, että erityinen lähetyskuukausi lokakuussa 2019 auttaa meitä uudistamaan missionaarista tehtäväämme, niin Suomen Lähetysneuvoston 100-vuotisjuhla on jälleen tilaisuus löytää uudelleen meille uskossamme annettu aarre ja tehtävä, joka meidän on kiitollisina välitettävä eteenpäin tulevaisuuteen. Olemme kutsutut todistamaan uskollisesti yhteisestä kasteestamme arkielämän keskellä. Paavi Franciscus on vakuuttunut siitä, että marttyyrien veri on jotakin sellaista, joka yhdistää meitä kristittyjä ja joka vielä lahjoittaa meille täyden yhteyden.

Hiippakunnan lähetystyöasioiden hoitaja 

isä Tri Nguyen 

Kolehdit kerätään 20. lokakuuta 2019 kaikissa messuissa kirkon lähetystyön hyväksi.

Muut avustukset suoraan hiippakunnan lähetysavustustilille: 

FI09 1745 3000 1270 60

Tilille voi tehdä lahjoituksia viitteellä 5005.

*   *   * 

Rukous

lähetystyön puolesta

Jumala, sinä haluat, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan sinun totuutesi. Katso kypsän viljasatosi runsautta ja lähetä pelloillesi työntekijöitä, jotta evankeliumia saarnattaisiin kaikille luoduille. Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.

(Roomalainen messukirja, messu evankeliumin levittämisen puolesta, A, päivän rukous, s. 927)

Tietoja kirjoittajasta

Fides

Katolinen hiippakuntalehti Fides on Helsingin katolisen hiippakunnan viestintäosaston julkaisu. Se ilmestyy osin paperisena ja osin pelkästään nettiversiona. ISSN 0356-5262.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...