Valitse Sivu

In memoriam: Eva Airava

In memoriam: Eva Airava

Eva Airava (1942 – 2018) – fanbärare för de svenskspråkiga katolikerna i Finland

Kyrkan var full av högtidsklädda män, kvinnor, ungdom och barn klädda i svart. Musiken från orgeln fyllde kyrkan. Vid altaret stod fem präster klädda i violett och med seminaristen Viktor Torres Airava som ministrant. Framför altaret stod en ekkista med dekorativa blomster. Mässan celebrerades av fem präster med fader Marco Pasinato, Sankt Henriks katedralens kyrkoherde som huvudcelebrant. Bibelläsningarna och förbönerna lästes av barnbarnen. Sopranen Fabiane Laube sjöng Ave Maria komponerad av J.S. Bach / G. Gounod. Det var lekmannadominikanen, pastoral- och församlingsrådsmedlemmen, religionsläraren, pilgrimen och inte minst de svenskspråkigas lobbare inom kyrkan Eva Airavas själamässa.

Evas liv hade varit rikt och bestod av tre helheter; hennes roll som moder, det professionella livet och hennes betydande arbete för den Katolska kyrkan i Finland. Eva Airava (f. Holmgren) kom från en österbottnisk företagarsläkt. Trots att hon var finlandssvensk gick hon i finskspråkig skola. Hon gifte sig med Jaakko Airava som 20-åring och fick fyra barn Mikael, Manuel, Henri och Magdalena. Eva upplevde åtta barnbarn. Hon var moder, mormor och farmor som barnbarnen varmt kommer ihåg. Ett kärt minne är den tid hon använde för att hjälpa barnbarnen i synnerhet i finska. Ett annat är de gemensamma somrarna ute i skärgården och skidsemestrarna i Lappland.

Eva hade en gedigen och bred utbildning. Hon var magister i språk från Helsingfors universitet och hade idkat fortsättningsstudier vid universitetet i Pisa, Italien. Eva deltog och slutförde också i en treårig kurs i teologi vid Theologische Fernkursinstitut, Wien. Handledare var vår tidigare biskop Paul Verschuren, fader Jan Aarts och dominikanfadern Martti Voutilainen. Eva var behörig lärare i historia. Hon var i 20 år lärare i Aftis, Helsingfors kvällsgymnasium, i finska, italienska, latin och spanska. Hon undervisade i många andra skolor bl.a. Käpylän yhteiskoulu, Nickby gymnasium och svenska skolor i Helsingfors. Efter sin pensionering höll hon kurser i språk vid Arbis, Svenska Arbetarinstitutet i Helsingfors. Hon var omtyckt religionslärare i många svenska skolor i Helsingforsregionen.

Eva var aktiv utelivsmänniska och gjorde långfärder och fjällvandringar i Lappland, Lofoten i Norge och Pyrenéerna. Hon gjorde, såsom den heliga Birgitta, pilgrimsfärden till Santiago de Compostela i Spanien, och Fransiskus vandringen från Assisi till Rom förutom pilgrimsfärden i Finland till Sankt Henriks martyr ort i Kjulo.

Eva var en av de bärande svenska krafterna inom den Katolska kyrkan i Finland. Hon var aktiv inom Academicum Catholicum, AC, var med om grundandet av Lauantaiklubi och sjöng i Sankta Maria församlingens kör. Hon deltog i kyrkans administrativa arbete genom sitt medlemskap i församlingsråden både i Sankta Marias och i Sankt Henriks församlingar samt i stiftets pastoralråd. På äldre dagar tog hon på sig ansvaret tillsamman med Manuels hustru Katia att tillreda kyrkkaffet på söndagar efter den svenska mässan i Sankt Henriks församlingssal.

Själamässan följdes av gravnedläggning i den ortodoxa begravningsplatsen i Sandudd. Hon lades i familjegraven bredvid sin livslånga make Jaakko.

Eva mindes i varma ordalag av sina många vänner och släktingar. Adjektiv vilka ger en god bild av hennes karaktär och personlighet är bl.a. en god kumpan, ger plats åt andra, nyfiken och öppen, kritisk och analytisk, visste vad hon ville, beaktade andras åsikter, villig att ta och bära ansvar, arbetsam, språkkunnig, flitig, beläst, social, positiv, beundransvärd och villig att ge tid för andra.

Eva Airavas barn, deras makar, barnbarn och vänner
Manuel Airava och Magdalena Lindberg
Jan-Peter Paul och Lea Mecklin

Tietoja kirjoittajasta

Fides

Katolinen hiippakuntalehti Fides on Helsingin katolisen hiippakunnan viestintäosaston julkaisu. Se ilmestyy osin paperisena ja osin pelkästään nettiversiona. ISSN 0356-5262.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...