Valitse Sivu

Hiippakunnan asianhoitaja isä Marco Pasinato: Olkaa rohkeita!

Hiippakunnan asianhoitaja isä Marco Pasinato: Olkaa rohkeita!

Isä Marco Pasinato on meille kaikille tuttu. Hän on lähellä ihmisiä, sairaita ja ahdingossa olevia. Mieleeni tulee tapaus, jossa monilapsisen perheen äiti oli kuolemansairas ja myöhemmin menehtyi hirveään ja tuskalliseen sairauteen. Äidin kuoleman jälkeen tapasin perheen isän, joka lämmöllä muisti isä Marcon säännöllisiä käyntejä heidän luonaan. Isä Marco toi lohdutuksen ja toivon jatkaa elämää. Ilman isä Marcon käyntejä ja lohduttavia sanoja perheen tilanne olisi tänään erilainen. Isä Marcosta syntynyt kuva kertoi syvästi uskonnollisesta, empaattisesta, osaavasta ja järjestelmällisestä ihmisestä ja hyvästä johtajasta. 

Tämän haastattelun tarkoituksena oli saada kuva hiippakunnan tilasta ja haasteista covid-19-pandemian keskellä. Halusin myös kuulla, mitä Hiippakunnalliselle lähetysseminaarille Redemptoris Materille kuuluu, kun se on muuttanut pois Myllyjärven entisen Ekumeenisen keskuksen tiloista Kauniaisissa toimivan Suomen Raamattuopiston vuokratiloihin. 

Isä Marco painotti, että Herra on vaalinut hiippakuntaamme. Kiitos kuuluu Jumalalle.  Nöyränä isä Marco totesi, että vaikka hän ei varmaankaan aina ole tehnyt työtänsä niin kuin olisi pitänyt, niin Herra on aina läsnä ja huolehtii omistaan. 

Hiippakunnallinen lähetysseminaari Redemptoris Mater

Yhteenvetona voi todeta, että pappisseminaarilla menee hyvin. Opiskelijoita on kymmenen, joista viisi asustaa lähetysseminaarin tiloissa ja muut viisi hankkii käytännön pastoraalista kokemusta muualla, joku esimerkiksi Ruotsissa ja joku toinen Kuopiossa. Lähetysseminaari toimii piispan alaisuudessa. Hän myös päättää minne valmistuneet papit sijoitetaan. Siinä haaste uudelle piispalle. 

Opiskeluaika on kohtalaisen pitkä, 8–10 vuotta, joista kuusi vuotta on lähinnä akateemista opiskelua ja loput työharjoittelua seurakunnissa. Opinto-ohjelmana noudatetaan vuonna 2016 hyväksyttyä asiakirjaa Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, ja sitä sovelletaan paikallisten tarpeitten ja kulttuurin mukaan. Merkittävä osa opiskelijoista on muunmaalaisia. Suomen kansalaisia on yksi. Tulevien pappien ruotsin kielen taito on turvattu, sillä kaksi suorittaa työharjoittelua Ruotsissa ja yksi hallitsee kielen jo nyt. Pappien opetusohjelma on yhteydessä Rooman Paavilliseen Gregoriana-yliopistoon. Opetus on pääasiassa etäopetusta. Monet opiskelijat viettävät vuoden Roomassa lähiopetuksessa. 

Lähetysseminaarin hierarkia on matala ja tehokas. Isä Marco toimii rehtorina. Hallintoon kuuluvat vararehtori, opinto-ohjaaja ja hengellinen ohjaaja. Elämä lähetysseminaarissa seuraa ”luostaritraditiota”, johon kuuluu päivittäinen messu, siivousta, puutarhanhoitoa ja rukoushetkiä. Lähetysseminaarin talous perustuu kokonaan yksityishenkilöiltä saatuihin rahallisiin avustuksiin. Hiippakunta ei rahoita sen toimintaa, mutta vastaa sen talouden tarkastuksesta ja valvonnasta.

Hiippakunnan asianhoitajana pian kaksi vuotta

Kun piispa Teemu Sippo SCJ vaikean sairauden murtamana haki ja lopulta pääsi eläkkeelle, oli jonkun papin otettava hiippakunnan juoksevat asiat ja talous hoidettavakseen. Tämä vastuu kaatui isä Marcolle ja hän onkin ansiokkaasti hoitanut saamaansa tehtävää. Hiippakunnan talous on tietynlaisessa tasapainossa. Tämä saavutus on saatu aikaan kahdessa vuodessa keskellä covid-19-pandemiaa, jolloin muun muassa kolehtitulot ovat melkein loppuneet. Hiippakunnassa vallinnut tilanne on rauhoittunut, kun esimerkiksi Jyväskylän kirkkorakennusten myynti on peruuntunut ja tyhjillään olevan Ekumeenisen keskuksen tilat ja purettu Stella Maris -keskus odottavat uuden piispan tuloa ja päätöksentekoa. Hiippakunnan asiainhoitajan pääasiallinen tehtävä onkin hiippakunnan olemassaolon vaaliminen ja ylläpito eikä sen radikaali muuttaminen. 

Isä Marco totesi olevansa suuressa kiitollisuudenvelassa pappiskollegoilleen, varsinkin neuvonantajakollegion jäsenille. He tapaavat noin neljä kertaa vuodessa, jolloin keskustellaan ja päätetään seuraavan kauden toiminnasta ja talousasioista. Asianhoitaja on läheisessä yhteydessä kaikkien pappien kanssa. Heiltä hän on oppinut paljon ja saanut sekä hiippakuntaa koskevan holistisen että paikallisen kuvan. Hän näkee hiippakunnan koostuvan maantieteellisesti ja ehkä toiminnallisestikin kahdesta eri todellisuudesta; pääkaupunkiseudun alueesta, jossa on noin puolet Suomen rekisteröidyistä katolilaisista, ja diaspora-alueista. Tämä asettaa erilaisia haasteita ja toimintatapoja. Ruotsinkielinen Ahvenanmaa muodostaa vielä oman kokonaisuutensa, jonka asettamat haasteet ja mahdolliset uudet ratkaisut isä Marco siirtää tulevalle piispalle. Isä Marco ei koskaan itse ole käynyt Ahvenanmaalla, joten alue on hänelle aika tuntematon, vaikka Ahvenanmaa olikin Suomen ensimmäinen kristillinen alue. Siellä on myös merkittävä keskiaikaisten kivikirkkojen keskittymä. Perimätiedon mukaan Ahvenanmaalla säilytetään Suomen ensimmäisen piispan piispa Henrikin messukalkkia.

Oman suuren haasteen mutta samalla mahdollisuuden muodostaa hiippakunnan rikas kansainvälinen kulttuuri. Kirkossa puhutaan kymmeniä eri kieliä maamme virallisten kansalliskielten suomen ja ruotsin lisäksi. Liturgioitakin vietetään monilla kielillä ja ainakin välillä myös eri riituksissa. 

Piispan puuttuminen hiippakunnasta on kuitenkin riski, joka voi edesauttaa kirkon pirstoutumista kuppikuntiin. Toisaalta meitä kaikkia yhdistää sama usko ja sama kirkollinen hierarkia, jota johtaa paavimme Franciscus Vatikaanissa. Pirstoutumisen uhka onkin kolmas uuden piispan haaste.

Sanoma hiippakuntalaisille: Te olette kaikki mahtavia!

Isä Marcolla on selkeä kuva siitä, mitä hän haluaisi viestittää meille kaikille hallinnoimassaan hiippakunnassa. Ensinnäkin hän haluaa kiittää kaikkia rohkeudesta ja kärsivällisyydestä Covid-19-pandemian aikana. 

Toiseksi ”Jumala on aina kanssamme”. Tätä ei tule koskaan unohtaa. Häntä tulee rukoilla aina, mutta varsinkin vaikeina aikoina.

Kolmanneksi meidän tulee rukoilla uuden piispan puolesta. Uusi piispa voi tulla valituksi maasta, joka mahdollisesti on sekä maantieteellisesti että kulttuurisesti kaukana Suomesta. Meidän tulee silti ottaa hänet vastaan avoimin käsin ja antaa hänelle täysi tuki.

Iloinen uutinen

Isä Marco ilmoitti, että 29.5.2021 vihitään kirkkoomme kaksi uutta diakonia. He ovat opiskelleet pitkään ja neuvonantajakollegion suostumuksella näin voidaan toimia. Molemmat uudet diakonit ovat opiskelleet Hiippakunnallisessa lähetysseminaarissa kymmenkunta vuotta. Osaamista ja kokemustakin on. Toinen heistä hallitsee myös ruotsin kielen. Isä Marco toivoo, että mahdollisimman moni osallistuisi heidän vihkimistilaisuuteensa – sillä tavalla kuin se on mahdollista.

Haastattelu isä Marcon kanssa vei pitempään kuin oli alunperin ajateltu. Asiaa riitti  ja keskustelu osaavan ja empaattisen isä Marcon kanssa on aina rikastuttava ja antoisa kokemus.

Jan-Peter Paul

Osoite: 

Hiippakunnallinen lähetysseminaari 
Redemptoris Mater
Maisterintie 6 B, 02700 Kauniainen

Tietoja kirjoittajasta

Jan-Peter Paul

Ekon. dr. Jan-Peter Paul är docent och författare. Han har verkat i ledande ställning i näringslivet och inom EU-kommissionen. Han är aktiv i många organisationer inom den katolska kyrkan i Finland.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...