Valitse Sivu

Caritas on heikoimmassa asemassa olevan puolella

Caritas on heikoimmassa asemassa olevan puolella

Suomen Caritas on ollut osa maailmanlaajuista verkostoa jo vuodesta 1960 lähtien. Pienestä vapaaehtoisten ylläpitämästä hyväntekeväisyysyhdistyksestä on tullut merkittävä katolisen kirkon avustus- ja kehitysyhteistyöjärjestö.

Piispa emeritus Teemu Sippo SCJ alkoi vuonna 2011 kiinnittää Suomen Caritasta kiinteäksi osaksi katolista hiippakuntaa. Taustalla oli paavi Benedictuksen päätös nimittää Caritas viralliseksi katolisen kirkon avustus- ja kehitysyhteistyöjärjestöksi. Samaan aikaan Suomen Caritas oli muutosten edessä. Uudessa tilanteessa Caritaksen hallitus pyysi vuonna 2013 Larissa Franz-Koivistoa asettumaan Caritaksen hallituksen puheenjohtajaksi. Franz-Koivisto, Sippo ja silloinen Caritaksen hallitus halusivat uudistaa yhdistyksen säännöt kansainvälisten Caritas-esikuvien mukaisiksi. 

Nykyisessä muodossaan oleva Suomen Caritas ry syntyi joulukuussa 2015, jolloin uudet säännöt hyväksyttiin. Tällöin yhdistyksen vastavalittu hallitus nimitti Franz-Koiviston ensimmäiseksi pääsihteeriksi ja yhdistyksen puheenjohtajan kapula siirtyi piispalle. 

Tukipilareina katolinen yhteiskuntaopetus

Suomen Caritas ry on osa kansainvälistä Caritasta. Se on sekä Caritas Europan että Caritas Internationaliksen jäsen. Suomen Caritas on kehittänyt toimintaansa niin, että se täyttää Caritas Internationaliksen hallintostandardit ja kansainvälisen avustus- ja kehitysyhteistyön tunnusmerkit. Organisaation pohjana on vahvasti katolinen identiteetti. Katolisen kirkon yhteiskuntaopetuksen periaatteista ihmisarvo, yhteinen hyvä, solidaarisuus ja köyhien ja haavoittuvien mahdollisuuksien parantamisen ensisijaisuus muodostavat Caritas-järjestön tukipilarit.

Ekumeenisuus, kristillisten kirkkojen välinen yhteistyö, on Suomen Caritakselle tärkeää. Se on Suomen Ekumeenisen neuvoston kumppanuusjärjestö. Moni Caritaksen hallituksen jäsen kuuluu johonkin ekumeenisen neuvoston jaostoon. Ne järjestävät monenlaisia tapahtumia ja vaikuttavat sekä yhteiskunnallisissa että kirkollisissa kysymyksissä.

Franz-Koivisto istuu Suomen Caritaksen edustajana Kirkon Ulkomaanavun hallituksessa asiantuntijajäsenenä. Vastavuoroisesti Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja vierailee säännöllisesti Caritaksen hallituksen kokouksissa. Muita yhteistyöjärjestöjä Caritaksella ovat Sininauhaliitto ja Euroopan köyhyyden vastainen verkosto EAPN.

Katolisen sosiaalietiikan 10 periaatetta

 • 1. Ihmisarvo
 • 2. Yhteinen hyvä
 • 3. Solidaarisuus
 • 4. Köyhien ja haavoittuvien mahdolli- suuksien parantamisen ensisijaisuus 
 • 5. Luomakunnan suojeleminen
 • 6. Valtion roolin toissijaisuus 
 • 7. Osallistuminen 
 • 8. Oikeudet ja velvollisuudet 
 • 9. Taloudellinen oikeudenmukaisuus
 • 10. Rauha

.

Heikoimmassa asemassa olevien puolella

”Autamme heitä, joita kukaan muu ei auta ja joiden ääntä kukaan ei kuule. Tämä näkyy sekä päivittäisessä työssä että hankkeissa. Nostamme esille ihmisten eriarvoisuuteen liittyviä asioita”, Franz-Koivisto sanoo. Esimerkkinä tästä on Caritaksen Samanarvoinen elämäni -hanke. Siihen liittyvä valokuvanäyttely kiertää maata jälleen elokuusta alkaen. 

Caritas tekee myös kehitysyhteistyötä. Tällä hetkellä käynnissä ovat hankkeet Keniassa, Myanmarissa, Bangladeshissa ja Nepalissa. Jokaisessa hankkeessa tehdään yhteistyötä paikallisten kumppanien kanssa.

Keniassa Turkanan maakunnassa oleva hanke eteni vuonna 2022 hyvin. Hanke tuki naisia, jotta he löytäisivät uusia elinkeinoja kuivuuden ja erilaisten kriisien keskellä. Naiset saivat tietoa ja taitoja korien tekemisessä, vuohien kasvatuksessa sekä mehiläisten kasvatuksessa sekä mikrolainoja pienyritystensä tukemiseksi. Hanke lisäsi naisten toimeentuloa. Lisääntyneillä tuloillaan naiset muun muassa ostivat ruokaa perheelleen sekä tukivat lastensa koulunkäyntiä.

Myanmarin hankkeessa on järjestetty erilaisia koulutuksia liittyen kestävään elämäntapaan sekä sotilasvallankaappauksen aiheuttamaan konfliktitilanteeseen. Koulutuksia järjestettiin esimerkiksi maamiinojen tunnistamisesta sekä ekologisten vesisuodattimien rakentamisesta, joilla varmistetaan puhtaan juomaveden saantia kriisialueilla. Hanke myös edistää ruohonjuuritason toimintaa antamalla osallistujille työkaluja toteuttaa omia, oman yhteisönsä tarpeisiin perustuvia pienhankkeita.

Caritas tukee vähävaraisia

Viime vuosina Caritaksen toiminta on laajentunut myös Suomessa. Caritas on osa Stadin safka -verkostoa, joka jakaa hävikkiruokaa. Vuonna 2022 joka toinen viikko järjestetyissä tapahtumissa Caritaksen toimistolla jaettiin yhteensä yli 500 ruoka-apukassia vähävaraisille. Caritas tarjoaa ohjaus- ja neuvontapalvelua apua tarvitseville ja järjestää myös ystäväkahviloita ja retkiä. 

Caritas tukee lapsia ja nuoria leirien osallistumismaksuissa. Ennen joulua Caritas jakaa ruokalahjakortteja yhteistyössä katolisten seurakuntien kirkkoherrojen kanssa niille, jotka muuten jäisivät tukea vaille. 

Muutama vuosi sitten Caritas solmi yhteistyösopimuksen Inditex-yrityksen kanssa, jonka seurauksena Suomen jokaisesta Zara-kaupasta löytyy Caritas kierrätyslaatikko. Sinne voi toimittaa vaatteet kiertoon, josta ne kulkeutuvat Caritaksen kauppaan. Siistit vaatteet myydään, hieman rikkinäiset korjataan, osa vaatteista lahjoitetaan ja käyttökelvottomat vaatteet kierrätetään vastuullisesti.

”Teimme Helsingin kaupungin työllistymispalveluiden sopimuksen, jonka mukaan tarjoamme vaikeasti työllistyville yhteisöllisen harjoittelupaikan. Inditexin kanssa tehtyä sopimusta olemme laajentaneet siten, että tarjoamme ompelupalveluita. Ompelijamme korjaa ja muokkaa vaatteita asiakkaiden tarpeen mukaan. Olemme saaneet monta tyytyväistä asiakasta”, Franz-Koivisto kertoo. 

Caritas-kaupasta löytyy edelleen tuotteita ranskalaisesta Ganagobien luostarista, esimerkiksi saippuaa ja voiteita sekä runsaasti kristillisiä tuotteita, kuten ruusukkoja kortteja. 

Suomen Caritas – lukuja

 • Jäseniä 327
 • Käynnissä olevia kehitysyhteistyöhankkeita 4
 • Jaettuja ruokakasseja yli 500 vuonna 2022
 • Tuki lastenleireille 3650 euroa vuonna 2022
 • Jaettujen ruokalahjakorttien arvo yhteensä 4300 euroa vuonna 2022

Kymmenen vuotta Caritaksen peräsimessä 

Caritaksen hallitus valitsi Larissa Franz-Koiviston puheenjohtajaksi vuonna 2011. ”Olin tuolloin kolmen pienen pojan äiti. Pienen taivuttelun jälkeen suostuin puheenjohtajaksi ja Caritaksesta tuli tavallaan neljäs lapseni. Se valtasi sydämeni ja otin vastuulleni sen kasvattamisen. Onneksi minun ei ole tarvinnut kasvattaa tätä vahvaluonteista yhdistystä yksin. 

Minulle on ollut etuoikeus luotsata Caritasta eteenpäin upeiden ja sitoutuneiden ihmisten kanssa. Olemme kasvaneet vapaaehtoisyhdistyksestä 5 hengen työyhteisöksi ja työpaikaksi. Toivoisin, että hiippakuntalaiset kokisivat järjestön yhä voimakkaammin omaksi avustus- ja kehitysyhteistyöjärjestökseen. Näin toivovat niin paavi Fransiscus kuin piispa emeritus Teemu Sippo. Haluamme, että toimintamme näkyisi yhä enemmän seurakunnissa ympäri maata. Teemme sen eteen työtä jatkuvasti. 

Haluamme, että Caritaksen tekemä karitatiivinen työ, päivittäinen ohjaus- ja neuvontyö, avustustyö sekä vaikuttamistyö tulisi lähemmäksi seurakuntalaisia. Caritaksen tekemä työ on arvostettua kirkkomme ulkopuolella. Olisi hienoa, että se olisi myös tunnustettua ja omaksi koettua myös hiippakunnasamme.

Caritaksella, kuten monella muullakin suomalaisella yhdistyksellä, on taloudellisia haasteita. Kiitän kaikkia, jotka ovat uskoneet työhömme ja antaneet sekä työpanostaan että taloudellista tukea järjestölle. Tällöin olemme pystyneet auttamaan apua tarvitsevia. Olen hyvin kiitollinen myös saamastani henkilökohtaisesta tuesta ja kannustuksesta.

Mikäli et ole vielä Caritaksen jäsen, toivon että liityt mukaan. Jokaista tarvitaan, jotta hiippakuntamme avustustyö jatkuu. Saat tietoa Suomen Caritaksen ajankohtaisista asioista, kun seuraat meitä sosiaalisessa mediassa. Lähetämme jäsenkirjeen säännöllisesti, jotta kaikki pysyvät ajan tasalla.

Pääsihteerin tehtäväni on luottamustoimi, joka jatkuu. Caritaksen hallitus tekee toimen kestoon liittyvät päätökset. Ensi vuonna valitaan Caritaksen uusi hallitus seuraavalle nelivuotiskaudelle. Samana vuonna alkaa myös uuden strategian rakentaminen. Mikäli sinua kiinnostaa hallituksessa toimiminen, ota rohkeasti yhteyttä minuun tai nykyisiin hallituksen jäseniin. 

Kun katson vähän yli kymmenen vuoden matkaa Caritaksen peräsimessä myönnän, että olen tehnyt paljon työtä. Kasvutahti on ollut huima. On ollut aikoja, jolloin työtunteja ei ole laskettu. Omat poikani ovat varttuneet ja vanhin jo lentänyt pesästä. Elämä on pyörinyt Caritaksen ympärillä ja olen valinnut työpaikat Caritaksen ehdoilla. Olen siirtynyt omalla työurallani sosiaalityöntekijästä sosiaalipalveluiden operatiiviseksi esihenkilöksi. Olen kasvanut Caritaksen kanssa. Joskus olen pohtinut, onko minulla enää annettavaa järjestötyölle. Se on vaatinut ja ottanut erittäin paljon, mutta antanut paljon. 

Vielä ei ole kuitenkaan aika päästää irti. Olen joutunut ja joudun jakamaan tehtäviä eteenpäin, sillä oma aika ei riitä. Onneksi on vastuunkantajia, jotka ottavat vastuuta ja kokevat Caritaksen omakseen. Tämä tuo minulle valtavasti iloa! Kun on saanut työskennellä innostuneiden ja sitoutuneiden työntekijöiden kanssa, jotka suunnittelevat uutta, tiedän, että olen yhä oikeassa paikassa. Tämä on kutsumustyö, vaikka sen myöntämiseen meni pitkä aika.”

.

Auta Suomessa asuvia vähävaraisia lapsia ja nuoria

Koululaisten pitkä loma on juuri alkanut. Monien perheiden tilanne on vaikea. Caritas auttaa läpi kesän vähävaraisia lapsiperheitä ja tukee lasten ja nuorten leirimaksuissa, jotta lapset ja nuoret saisivat kesällä mielekästä tekemistä ja pääsisivät kotiympyröistä pois. Monelle lapselle leiriviikko on ainoa maksullinen kesäloman tapahtuma.

Tarvitsemme tukeasi, jotta voisimme tarjota lapsille ja nuorille leirielämyksen. Olisiko sinulla mahdollisuus auttaa lahjoittaa Kotimaan sosiaalityöhön, josta annamme perheille avustusta leirimaksuihin? 

Toivomme lahjoitusta ensi sijassa verkkosivujemme kautta tällä sivulla olevan lomakkeen kautta: www.caritas.fi/lahjoita 

Valitse yhteystietojen jälkeen lahjoittamasi summa ja sen jälkeen Kotimaan sosiaalityö. 

Voit myös lahjoittaa tilisiirrolla: Suomen Caritas ry Danske Bank FI73 8000 1270 1545 04. Kotimaan sosiaalityön viitenumero on 2325.  

Jos lahjoitat MobilePaylla, käytä numeroa 95959. Laita viestiksi ’kotimaa’ tai 2325. 

Tietoja kirjoittajasta

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...