Valitse Sivu

Vårt ansvar för vår kyrka – böner för unga och äldre

Vårt ansvar för vår kyrka – böner för unga och äldre

I familjens omfattande bibliotek ute på landet hittade jag en liten böneskrift. På pärmen är en kopia av Andrej Rubljovs världsberömda treenighetsikon. Den lilla skriften pryds av ytterligare två ikonkopior nämligen Herrens svettduk och en Maria-ikon.

Själva skriften gjord av en okänd författare består av böner: morgon- och aftonbön samt bordsbön. Den omfattar även böner för fastetiden, böner för den kristnas villighet att lida, böner till den Helige Anden, böner för nattvarden och slutligen böner till Jungfru Maria.

Jag skulle vilja dela med vissa av dessa böner som jag tror hjälper en i att leva ett kristet liv. Med tanke på den svåra tid som vår kyrka i Finland genomgår tycker jag att denna bön är på plats. Bönen är också lämplig med tanke på det lidande som vi alla genomgår, ofta dagligen, på vägen till himmelen.

Herre, allsmäktige Gud, din älskade och välsignade Tjänares Jesu Kristi Fader, genom vilken vi har kommit till kunskap om dig, du änglarnas och krafternas, du hela skapelsens, alla rättfärdigas Gud, som har givit liv åt alla, jag prisar dig för att du låtit mig få leva till denna dag och denna stund och för att du låtit mig få gemenskap med dina martyrer och låtit mig dricka ur Kristi kalk till Uppståndelse och evigt liv för kropp och själ i den heliga Andens oförgänglighet.

Låt mig idag få nåd inför ditt ansikte och tag emot mig som ett välbehagligt offer, du som har berett mig och som uppfyller dina löften, du trofaste och sanne Gud.

Därför lovar och prisar jag dig och ärar dig genom vår evige himmelske överstepräst, Jesus Kristus, din älskade tjänare. Genom honom skall allting prisa dig och den Helige Ande, nu och i evighet. Amen.

Vår kyrka i Finland står inför stora utmaningar och förändringar – både ekonomiska såväl pastorala. Vi är en alltmer kulturellt diversifierad kyrka. Detta borde ses som en rikedom och styrka. Vårt prästerskap är också mångkulturellt och kommer med sina traditioner och värderingar till oss.

Det gäller för oss alla att solidariskt verka tillsammans för att komma över denna utmanande och i många fall svåra tid. Vi bör alla stöda och be för dem som nu har ansvar att styra oss. Stiftets administrator, fader Marco Pasinato och hans medhjälpare behöver våra böner och vårt stöd. Vi skall inte vara med om att riva det som de försöker bygga upp.

Det är i alla fall så att vi är kyrkan. Det är inte bara prästerskapet, systrarna och bröderna utan vi alla. De som i vrede eller oförstånd i kyrkans kristider väljer att skriva sig ut eller lämnat kyrkan skall snabbt söka sig tillbaka till vår kyrkliga gemenskap.

Det är under svåra tider som trofasthet och tro mäts. De goda ekonomiska tiderna är förbi och vi måste hitta nya sätt att arbeta och föra den sanna katolska tron vidare. Vi är alla exempel för våra närmaste och hela vår omgivning. Vi får inte gå i den ondes sak. Det är ju han som alltid sprider osams och splittring. Vi får inte vara hans medhjälpare. Somliga har sökt en mening till och med i häxeri och hedendom. Då har djävulen vunnit. Vi får inte vara med om detta. Vi är kyrkan och de heligas gemenskap.

Martyrerna gav och ger sina liv för kyrkan. Vi får inte glömma deras uppoffring. Såsom många påvar i vår tid sagt – var inte rädda. Och vi behöver inte vara rädda för Gud har stiftat sin heliga kyrka och den går inte under.

Jan-Peter Paul

Tietoja kirjoittajasta

Jan-Peter Paul

Ekon. dr. Jan-Peter Paul är docent och författare. Han har verkat i ledande ställning i näringslivet och inom EU-kommissionen. Han är aktiv i många organisationer inom den katolska kyrkan i Finland.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...