Valitse Sivu

Tohtoriksi pyhän Bernhard Clairvauxlaisen jäljissä

Tohtoriksi pyhän Bernhard Clairvauxlaisen jäljissä

Kajaanista kotoisin oleva, vuonna 2010 katolisen kirkon täyteen yhteyteen liittynyt Anna-Riina Hakala väitteli tohtoriksi Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa toukokuun alussa. 

Väitöskirjassa tarkastellaan pyhän Bernhard Clairvauxlaisen kirjeitä ja niiden sukupuolittunutta kuvastoa. Tutkimuksen keskiössä on tekstin sukupuolittunut teologia ja kulttuurihistoriallinen konteksti, jossa se on tuotettu. Pääkysymys on, miten Bernhard käyttää sukupuolta rakentaakseen tietynlaisen luostarielämän ihanteen kirjeissä, jotka ajoittuvat hänen apotin uransa ensimmäiselle vuosikymmenelle ja jotka on osoitettu toisille munkeille ja apoteille.

Anna-Riina Hakalan mukaan ”1100-luvun hengellisyys oli luonteeltaan korostetun visuaalista: uskonsisältöjen ilmaisutapa oli mielikuvallista ja sen tarkoituksena oli herättää tekstin lukijassa sisäisiä aistikokemuksia. Kirjeittensä sukupuolittuneen kuvaston ja sen luoman sisäisen kokemuksen kautta Bernhard ohjasi lukijaansa kohti haluttua luostarielämän ihannetta sekä vahvisti omaa kasvavaa asemaansa hengellisenä auktoriteettina.”

Sukupuolet täydentävät toisiaan

Pyhän Bernhardin ”kirjeitten tapa merkityksellistää sukupuolta on omalaatuinen ja ottaa etäisyyttä naiseuden teologista merkitystä vähättelevään aiempaan perinteeseen, jossa naiseus on nähty merkkinä ihmisen lihallisesta heikkoudesta ja mieheys ihmisyyden täydellisenä ilmentymänä. Bernhardia on aiemmassa tutkimuksessa tulkittu tämän perinteen edustajana hänen muiden tekstiensä valossa. Kirjeissään Bernhard kuitenkin korostaa selkeästi naiseuden merkityksellistä arvoa ihmisen pelastuksen teologiassa ja näyttää tulkitsevan sukupuolet toisiaan täydentäviksi sekä maailman että ruumiin ylösnousemuksen jälkeisen taivaan ikuisuuden tasolla.” 

Tämän osoittaa Hakalan mukaan esimerkiksi se, että ”Kristuksen lihaksi tulemisen myötä naisesta peräisin oleva lihallinen ihmisyys saa myönteisen merkityksen pyhittymiseen pyrkivän sääntökuntalaismiehen todellisuudessa. Ihanteellisessa munkissa on Bernhardin kirjekokoelman valossa sekä naiseutta että mieheyttä oikeassa järjestyksessä ja sekoittumatta, mikä heijastaa lihaksi tulleen Kristuksen olemusta samanaikaisesti ihmisenä ja Jumalana ja tämän kaltaiseksi kasvamista luostarielämässä.”

Kesän lopulla Hakala suuntaa Roomaan jatkamaan katolisen teologian opintojaan.

KATT


PYHÄ BERNARD, APOTTI JA KIRKONOPETTAJA   

Muistopäivän rukous (20.8.)

Kaikkivaltias Jumala,
sinä täytit autuaan apotti Bernardin
pyhällä innolla kirkkosi puolesta
ja annoit hänen säteillä viisauden valoa
ja rakkauden lämpöä.
Auta meitäkin samassa hengessä alati vaeltamaan
valon lapsina.
Tätä pyydämme Herramme Jeesuksen Kristuksen,
sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee
Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala,
iankaikkisesta iankaikkiseen.

Tietoja kirjoittajasta

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...