Valitse Sivu

Kristet martyrskap 

Kristet martyrskap 

Påven Franciskus har sedan sin utnämning 2013 ett flertal gånger lyft fram de omfattande martyrskapen som i en allt högre grad gäller den kristna kyrkan. Han har poängterat att vi i dag har fler martyrer, eller kristna som dödats och lidit för sin tro, sedan kristendomens början för drygt 2000 år sedan. Fenomenet med kristna martyrer har blivit alldagligt och allmänt. Man dödar kristna för att man hatar Jesus, hatar kristna troende, för att man undervisar i den kristna tron, äger en Bibel, bär ett kors, äter ägg på påsken. Enligt påven lever vi i en tidsperiod av kristet martyrskap. Dagens martyrskap är grymmare än det som skedde under de första århundraden efter Jesus uppståndelse. Påven konstaterar att vi som kristna och katoliker måste lära oss att leva med denna olyckliga realitet. Vi måste be till den Helige Anden och Jesus så att vi får styrkan att leva under denna mycket onda tid. 

Påven Franciskus har regelbundet upprepat sin oro gällande det moderna kristna martyrskapet. Blodet av vår tids martyrer kommer att förnya kyrkan på samma sätt som det gjorde under de första århundradena efter Kristi födelse. Vi är inte allena. Martyrerna är blodsvittnen för den sanna kristna tron och exempel för oss alla. Att vara troende kristen är krävande, fordrar uppoffringar och gör oss till mål för kritik och smädelser. 

Det stora antalet martyrer härstammar främst från de omfattande konflikterna och krigen i Mellanöstern. Men det är inte endast krigen och konflikterna som skapar martyrskap. De neo-liberala, materialistiska och relativistiska värderingarna kan utesluta oss som troende från många gemenskaper i arbetslivet, i det privata och t.o.m. i familjen och vänskapskretsen. Man kan bli mobbad och råka ut för åtlöje. Vår tid kräver av oss en stark tro och förtröstan till Jesus. Antalet troende och kristna har minskat under de senaste årtionden. Situationen är högt aktuell och samtidigt tragisk och bedrövlig. 

Kristna i mellanöstern

De flesta kristna finns idag i Egypten. De är huvudsakligen kopter. Även antalet kristna i Iran tycks vara högt främst bestående av armenier. Från att historiskt ha varit i hög grad ett kristet område är Mellanöstern idag ett huvudsakligen muslimskt område (93 %) var de kristna allmänt och i alla länder förföljs. 

Krigsjounalisten Janine de Giovanni som undervisar vid Yale i Förenta Staterna har i 2021 kommit ut med ett verk som behandlar de kristna minoriteterna i Mellanöstern. Boken för gripande och behandlar individuella fall av martyrskap. För att få input till boken besökte hon huvudsakligen  Egypten, Gaza, Irak och Syrien. Hon är, som väntat, mycket kritisk till IS: som en del av det muslimska kalifatet brände IS hundratals kyrkor, mördade och misshandlade många kristna. Många kristna kvinnor tvingades också i tvångsäktenskap med muslimer. Under de tidigare regimerna I Irak och Syrien var de kristna skyddade från de mest fanatiska muslimerna, IS och Jabhat al Nustra. Amerikanerna, dess allierade och ryssarna bombade och förstörde betydande områden i Mellanöstern bl.a. den huvudsakligen kristna staden Aleppo i Syrien. Arbetslösheten i Mellanöstern berör idag främst kristna minoriteter, t.ex. i Egypten är 70 % av alla kristna arbetslösa. 

Di Giovanni som förlorade sin tro i ungdomen men fick den tillbaka efter det att hon bekantade sig med förföljda kristna hon träffade i Mellanöstern då hon samlade material för sin nya bok “The Vanishing”. På YouTube konstaterar hon att verket är viktigt för alla. Jag försökte få boken i Finland, men den var slutsåld i bokhandlar. Di Giovannis verk stöder påven Franciskus gällande det moderna kristna martyrskapet. En ögonöppnare för oss också i Finland.

Jan-Peter Paul

Källor:

  • Reis B.M., Pope Francis invites prayers for people persecuted for their religion, Vatican News 23.8.2020.
  • Stations of the Cross, The Economist 4.12.2021.
  • Di Giovanni J. (2021), The Vanishing, Public Affairs, Bloomsbury (272 sidor).

Tietoja kirjoittajasta

Jan-Peter Paul

Ekon. dr. Jan-Peter Paul är docent och författare. Han har verkat i ledande ställning i näringslivet och inom EU-kommissionen. Han är aktiv i många organisationer inom den katolska kyrkan i Finland.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...