Valitse Sivu

Uskonnonopetus: muistakaa ilmoittautua kouluopetukseen

Uskonnonopetus: muistakaa ilmoittautua kouluopetukseen

Syksyn mittaan yhteiskunta avaa toimintojaan siinä toivossa, että koronarokotteet ja sairastetut koronataudit palauttavat mahdollisuuden jatkaa sosiaalista elämää ja kanssakäymistä yhdessä. Myös koulut palauttavat normaaleina pitämiämme toimintoja, kuten oman uskonnon opetuksen pienryhmiä lähiopetukseen. 

Nyt on aika varmistaa koululaisten katolinen oman uskonnon opetus

Olemme kehittyneet korona-aikana valtavin askelin etäopetuksen saralla. Siitä on merkittävää hyötyä myös jatkossa silloin, kun lähiopetusta ei kerta kaikkiaan ole mahdollista järjestää kohtuullisesti. Lähiopetuksen hyödyt etenkin nuoremmille koululaisille ovat kuitenkin kiistattomat suhteessa etäopetukseen normaaliolosuhteissa. Pienryhmäisten vähemmistöuskontojen opetuksessa opetussuunnitelmanmukaisella lähiopetuksella on erityisen suuri merkitys. Moninaiset perhetaustat, suomen kielen osaamisen taso ja globaalin katolisen kirkon lukuisien paikallisten kulttuuristen ilmentymien suhde kirkon oppiin on monimuotoinen ja haastava opettamisen kohde. Sen opettamisen ohjaamiseksi on laadittu asiantuntijoiden toimesta yhteistyössä opetushallituksen kanssa opetussuunnitelmat, jotka sitovat opetuksen katoliseen traditioon ja, joiden mukaisesti koulutettu opettaja kykenee ohjaamaan oppilaita kirkon keskeisen opin ja globaalin identiteetin pariin. Koulun opetus on sisältö- ja tietopainotteista. Opettajan persoona voi parhaimmillaan vahvistaa kokemusta vastaanottavasta yhteisöstä, kommuuniosta, kirkosta.

Vanhempien velvollisuus on varmistaa, että lapset saavat katolisen opetussuunnitelman mukaista uskonnonopetusta koulussa. Asian voi tarkistaa oman koulun rehtorilta, apulais- tai vararehtorilta tai koulusihteeriltä.

Helsingin hiippakunnassa seurakuntalaisten uskonnonopetus eli katekeesi kokonaisuudessaan toteutuu seurakunnan ja opetusviranomaisen yhteistyönä. Seurakunta vastaa sakramenttiopetuksesta (ensikommuunio ja vahvistuksen sakramentti), ja opetusviranomainen puolestaan vastaa lainmukaisesta uskonnonopetuksesta kouluissa, usein yhteistyössä hiippakuntamme opetusosaston kanssa.

Koulut ovat velvollisia järjestämään oppilailleen oman uskonnon opetusta silloin, kun koulupiirissä on vähintään kolme uskontokunnan edustajaa, jotka pyytävät opetusta. Koulupiiri (tai oppilaaksiottoalue) on suurin piirtein sama kuin kunta tai kaupunki. Kun siis esimerkiksi Helsingissä on vähintään kolme katolista koululaista (joiden vanhemmat pyytävät katolista uskonnon opetusta), ovat kaikki Helsingin kaupungin koulut velvoitettuja lain mukaan järjestämään katolista oman uskonnon opetusta oppilaille, jotka sitä pyytävät. Yksityiskoulut ovat kukin oma koulupiirinsä, joskin niistäkin suurin osa kuuluu kaupungin koulupiiriin.

Opetus voidaan järjestää joko omassa nk. lähikoulussa tai kohtuullisen matkan päässä sijaitsevassa toisessa koulussa, jonne lähialueen muut katoliset oppilaat tulevat yhteisopetukseen.

Koulun velvollisuudet:

  • järjestää opetus joko omalla tai lähialueen toisella koululla (pyydettäessä!)
  • etsiä lähin opetuspaikka sekä kurssille opettaja
  • tarjota matkakortti tai kuljetus toiseen kouluun, tarvittaessa
  • varmistaa matkan turvallisuus, esimerkiksi lähettämällä aikuinen avustaja alakoululaisen mukaan
  • varmistaa että opetus vastaa katolisen oman uskonnon opetussuunnitelmaa (OPS)

Perheen velvollisuudet:

  • pyytää katolista uskonnonopetusta

On ensiarvoisen tärkeää, että perhe ottaa vastuun lapsen uskonnon opetuksesta!

Vähemmistöuskonnon opetuksen järjestelyt ovat kuitenkin haastavia myös koululle. Siksi perheen on usein myös nähtävä vaivaa auttaakseen koulua ja omalta osaltaan joustaa järjestelyjen suhteen. Oppilas voi joutua kulkemaan toiseen kouluun ja opiskelemaan normaalia haastavammissa olosuhteissa. Opetuksen tilanne kouluissa on kuitenkin parantunut merkittävästi viimeisten kymmenen vuoden aikana. Opetusosasto tekee päivittäin työtä viranomaisyhteistyössä opetuksen kehittämiseksi. Mitä enemmän lapsemme ovat koulujen lainmukaisessa opetuksessa, sitä paremmin opetuksen olosuhteet ja laatu kehittyvät.

Kaikissa opetukseen liittyvissä kysymyksissä ottakaa yhteyttä hiippakunnan opetusosastoon: email: opetus@katolinen.fi, mob: 050 5440871.

Osmo Vartiainen
opetusjohtaja

Tietoja kirjoittajasta

Osmo Vartiainen

Osmo Vartiainen on Helsingin hiippakunnan opetusjohtaja.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...