Valitse Sivu

Rukouksen apostolaatti 2019

Rukouksen apostolaatti 2019

TAMMIKUU Lähetystyö – Rukoilkaamme, että nuoret erityisesti Latinalaisessa Amerikassa seuraisivat Marian esimerkkiä ja vastaisivat Herran kutsuun välittää evankeliumin iloa maailmalle.

HELMIKUU Yleinen – Rukoilkaamme, että ihmiskaupan, pakkoprostituution ja väkivallan uhrit otettaisiin avosylin vastaan.

MAALISKUU Lähetystyö – Rukoilkaamme, että kristilliset yhteisöt, erityisesti vainotut, tuntisivat olevansa lähellä Kristusta ja että niiden oikeuksia kunnioitettaisiin.

HUHTIKUU Yleinen – Rukoilkaamme lääkärien ja heidän kanssaan humanitaarista työtä tekevien puolesta, jotka sota-alueilla vaarantavat elämänsä pelastaakseen toisten hengen.

TOUKOKUU Lähetystyö – Rukoilkaamme, että kirkko Afrikassa olisi jäsentensä sitoumuksen kautta ykseyden siemen kansojen kesken ja toivon merkki maanosalleen.

KESÄKUU Yleinen – Rukoilkaamme, että papit sitoutuisivat vaatimattoman ja nöyrän elämänsä kautta aktiiviseen solidaarisuuteen köyhimpiä kohtaan.

HEINÄKUU Yleinen – Rukoilkaamme, että oikeutta jakavat toimisivat rehellisesti ja että maailmassa vallitseva epäoikeudenmukaisuus ei saisi viimeistä sanaa.

ELOKUU Lähetystyö – Rukoilkaamme, että perheistä tulisi rukouselämän ja rakkauden kautta yhä selvemmin ”todellisen inhimillisen kasvun kouluja”.

SYYSKUU Yleinen – Rukoilkaamme, että poliitikot, tiedemiehet ja taloustieteilijät työskentelisivät yhdessä maailman merien ja valtamerien suojelemiseksi.

LOKAKUU Lähetystyö – Rukoilkaamme, että Pyhän Hengen henkäys synnyttäisi uuden ”lähetystyökevään” kirkossa.

MARRASKUU Yleinen – Rukoilkaamme, että vuoropuhelun, kohtaamisen ja sovinnon henki ilmenisi Lähi-idässä, jossa eri uskonnolliset yhteisöt elävät yhdessä.

JOULUKUU Yleinen – Rukoilkaamme, että kaikki maat ryhtyisivät välttämättömiin toimenpiteisiin asettaakseen etusijalle nuorten, erityisesti kärsivien tulevaisuuden.


DEN HELIGE FADERNS INTENTIONER FÖR ÅR 2019

JANUARI Evangelisationen: att ungdomar särskilt i Latinamerika följer Marias exempel och svarar på Herrens kallelse, genom att sprida glädjens budskap till världen.

FEBRUARI Universell: att vi med generositet bemöter offer för människohandel, tvångsprostitution och våld.

MARS Evangelisationen: att kristna samfund, särskilt de förföljda, känner Kristi närhet och får sina rättigheter respekterade.

APRIL Universell: för läkare och hjälparbetare som i krigsdrabbade områden riskerar sina egna liv för att rädda andras.

MAJ Evangelisationen: att Kyrkan i Afrika genom sina medlemmars engagemang, kan sprida enhet bland folken och bli ett hoppets tecken för hela kontinenten.

JUNI Evangelisationen: att präster engagerar sig i solidaritet med de allra fattigaste, genom att leva anspråkslöst och ödmjukt.

JULI Universell: att de som skipar rättvisa gör det med integritet, så att orättvisan i världen inte får sista ordet.

AUGUSTI Evangelisationen: att familjer alltmer blir en grund för det sant mänskliga, genom att leva i bön och kärlek.

SEPTEMBER Universell: att politiker, forskare och ekonomer samarbetar för att skydda världshaven.

OKTOBER Evangelisationen: att den Helige Andes kraft väcker nytt liv i Kyrkan och förnyar hennes sändningsuppdrag.

NOVEMBER Universell: att det kan uppstå en anda av dialog och försoning bland olika religiösa grupper som lever i Mellanöstern.

DECEMBER Universell: att varje land prioriterar de ungas framtid, särskilt för dem som har det svårt.


THE POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR 2019 ENTRUSTED TO THE POPE’S WORLDWIDE PRAYER NETWORK (APOSTLESHIP OF PRAYER)

JANUARY Evangelization: That young people, especially in Latin America, follow the example of Mary and respond to the call of the Lord to communicate the joy of the Gospel to the world.

FEBRUARY Universal: For a generous welcome of the victims of human trafficking, of enforced prostitution, and of violence.

MARCH Evangelization: That Christian communities, especially those who are persecuted, feel that they are close to Christ and have their rights respected.

APRIL Universal: For doctors and their humanitarian collaborators in war zones, who risk their lives to save the lives of others.

MAY Evangelization: That the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent.

JUNE Evangelization: That priests, through the modesty and humility of their lives, commit themselves actively to a solidarity with those who are most poor.

JULY Universal: That those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word.

AUGUST Evangelization: That families, through their life of prayer and love, become ever more clearly “schools of true human growth”.

SEPTEMBER Universal: That politicians, scientists and economists work together to protect the world’s seas and oceans.

OCTOBER Evangelization: That the breath of the Holy Spirit engender a new missionary “spring” in the church.

NOVEMBER Universal: That a spirit of dialogue, encounter, and reconciliation emerge in the Near East, where diverse religious communities share their lives together.

DECEMBER Universal: That every country determine to take the necessary measures to make the future of the very young, especially those who suffer, a priority.

Tietoja kirjoittajasta

Fides

Katolinen hiippakuntalehti Fides on Helsingin katolisen hiippakunnan viestintäosaston julkaisu. Se ilmestyy osin paperisena ja osin pelkästään nettiversiona. ISSN 0356-5262.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...