Valitse Sivu

LGBTQ+-työpajoja Helsingin kouluissa

LGBTQ+-työpajoja Helsingin kouluissa

Helsingin kaupunki on keväällä 2022 päättänyt tuoda peruskoulujen luokka-asteille 6-9 etujärjestö Setan (tai muun vastaavan tahon) järjestämiä kahden tunnin työpajoja LGBTQ+-elämäntavoista. OmaStadi-verkkopalvelusta löytyvän hankesuunnitelman mukaan työpajojen tarkoituksena on lisätä nuorten tietoisuutta ja avaramielisyyttä aihetta kohtaan. Työpajat sisältävät nuorille kohdennettua LGBTQ+-opetusta, esimerkiksi termisanastoa, aiheen monimuotoisuuden esittelyä ja normalisointia. Kaupunki investoi työpajojen järjestämiseen 100 000 euroa.

Monille perinteisiin uskontoihin kuuluville oppilaille ja heidän perheilleen tällaisten seksuaalisuuteen ja perhenäkemykseen liittyvien arvosisältöjen tarjoaminen koulussa mahdollisesti pakollisina tai niin, että niitä käytännössä on mahdotonta välttää, on ongelmallista. Työpajoissa tai seminaareissa opetetut sisällöt saattavat monilta osin olla ristiriidassa niiden uskontoon tai vakaumukseen pohjautuvien arvojen kanssa, joihin oppilaat ja kaikki kansalaiset ovat oikeutettuja jo uskonnon- ja omantunnonvapauden perusteella.

On siksi välttämätöntä, että tällaisista työpajoista ilmoitetaan oppilaille ja heidän vanhemmilleen tai huoltajilleen hyvissä ajoin ja kouluissa tarjotaan niiden ajaksi vaihtoehtoista ohjelmaa, johon on myös käytännössä mahdollista osallistua. 

Päättäjille ja opettajille: Yhteiskunnallisten päättäjien ja myös opetuksen järjestäjän on aina pidettävä selvänä mielessä, että lasten uskonnollinen ja moraalinen kasvatus on ensi sijassa heidän vanhempiensa tehtävä ja oikeus. (Vrt. esim. YK:n lapsen oikeuksien sopimus, 14 ja 18 artikla.)

Lasten vanhemmille ja huoltajille: Vastaavasti lasten vanhempien tai huoltajien on huolellisesti valvottava, ettei heiltä huomaamatta viedä pois tätä heidän ensisijaista oikeuttaan. Heidän on myös osattava selittää lapsilleen oman vakaumuksensa mukainen käsitys, tosin luonnollisesti syrjimättä ja loukkaamatta toisella tavalla ajattelevien ihmisten oikeuksia.

isä Marco Pasinato
Helsingin hiippakunnan asiainhoitaja

Tietoja kirjoittajasta

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

Fides 3/2024:n olisi pitänyt jo tulla kaikkiin katolisiin koteihin. Mikäli lehti ei ole tullut sinulle, voit lukea sen netistä tai pyytää lähettämään sen sinulle: info@katolinen.fi. Tarkistathan osoitetietosi omasta seurakunnastasi. Tilaa lehti myös uutiskirjeenä sähköpostiisi.

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...