Valitse Sivu

Koronaohjeet 1.9.2020 alkaen

Koronaohjeet 1.9.2020 alkaen

Helsingin katolisessa hiippakunnassa seurataan viranomaisten antamia ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. 

Seuraavissa Helsingin hiippakuntaa koskevissa ohjeissa otetaan huomioon myös se, että koronatilanne vaihtelee alueittain. Tästä syystä kunkin seurakunnan kirkkoherra voi omaa seurakuntaneuvostoa kuunneltuaan soveltaa näitä ohjeita, kuitenkin aina viranomaisten antamien ohjeiden puitteissa:

Pidetään tarkasti huolta, että toimintaan osallistutaan vain oireettomina ja pidetään huolta hygieniasta ja turvaväleistä; mikäli turvavälejä ei voi säilyttää, pyydetään käyttämään kasvomaskeja.

Seurakunnissa palataan normaaliin aikatauluun ja seurakunnittain harkitaan messuun ilmoittautumisen tarvetta.

Kirkollisia tapahtumia ja kursseja sekä yhteisöjen ja ryhmien tapaamisia voidaan taas järjestää.

Pyhän kommuunion jakaminen vain yhdessä muodossa jatkuu edelleen.

Kirkkokahvien järjestämistä ei vielä suositella.

Osallistumisen edellytyksenä ovat siis: oireettomuus – hygienia – turvaväli (maski).

Sunnuntaivelvollisuudesta on edelleen vapautus, mutta on tärkeää pyhittää lepopäivä esimerkiksi seuraamalla messua netistä, rukoilemalla, lukemalla Raamattua tai jollakin muulla tavalla.

Coronaanvisningar för september

Helsingfors katolska stift följer de anvisningar som myndigheterna ger för att förhindra spridning av coronaviruset.

De här anvisningarna för Helsingfors stift beaktar också att coronasituationen varierar regionalt. Därför kan varje församlings kyrkoherde efter att ha hört sitt församlingsråd tillämpa de här råden inom ramen för de anvisningar myndigheterna har gett:

Se noga till att man deltar i verksamhet endast om man är symptomfri, idkar god hygien och håller avstånd. Om det inte går att hålla avstånd ombeds man använda munskydd.

Församlingarna återgår till normal tidtabell och församlingsvis bedöms behovet av förhandsanmälan till mässan.

Kyrkliga evenemang och kurser samt träffar för gemenskaper och grupper kan igen ordnas.

Den heliga kommunionen delas fortfarande ut endast under en form.

Kyrkkaffe rekommenderas fortfarande inte.

Villkor för deltagande är alltså: symptomfrihet – hygien – avstånd (munskydd).

Katolikerna i Finland är fortfarande befriade från söndagsplikten, men det är viktigt att helga vilodagen till exempel genom att följa mässan online, be, läsa Bibeln eller på något annat sätt.

Coronavirus Instructions for September

The Catholic Diocese of Helsinki follows the instructions given by the Finnish authorities to prevent the spread of the coronavirus.

These instructions for the Diocese of Helsinki also take into account that the coronavirus situation varies regionally. For that reason each parish priest can discuss the situation with the parish council and then amend the instructions to suit the local circumstances, within the guidelines of the authorities:

Carefully ensure that people only attend church activities when they are free of symptoms, ensuring good hygiene and safe distances. If safe distances cannot be observed, participants are asked to wear masks.

The parishes return to their regular schedules and assess the need to book a place to attend Mass.

Church events and courses as well as community and group meetings are allowed again.

Holy Communion will continue to be distributed only under one form.

Church coffee is not yet recommended.

To recap, the requirements for participation are: being symptom-free – good hygiene – safe distances (mask).

The Sunday obligation has not yet been reinstated, but it is important to keep the Lord’s day holy by for instace attending Mass online, by praying, by reading the Bible or in some other manner.

Tietoja kirjoittajasta

Fides

Katolinen hiippakuntalehti Fides on Helsingin katolisen hiippakunnan viestintäosaston julkaisu. Se ilmestyy osin paperisena ja osin pelkästään nettiversiona. ISSN 0356-5262.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...