Valitse Sivu

Konsekration under coronapandemin 25.3.2020

Konsekration under coronapandemin 25.3.2020

Konsekration av Helsingfors stift och Finland till Marias Obefläckade Hjärta under coronapandemin 25.3.2020.

Herre Jesus Kristus, närvarande bland oss ​​i altarets mest heliga sakramentet, medan du led på korset, gav du oss din mor, jungfru Maria, som vår Moder. I samma ögonblick överlämnade du oss till henne som hennes barn. 

Idag vill vi med all vår själ och hjärta, bekräfta vår tillgivenhet till henne och taga emot din moder som vår Moder. Vi vill också överlämna oss själva och hela Finland till henne – vår Moder. 

Tag emot denna konsekration som en handling av tillbedjan till dig i enhet med Fadern och den helige Ande. Vi ber Dig ödmjukt att leda oss till din moder och bära oss fram till henne som hennes barn.

Herre Jesus Kristus, vi tror att det är din vilja att vi vördar din moder för hennes obefläckade avlelse, för hennes gudomliga moderskap, för hennes renhet och orubbliga tro, för hennes deltagande i ditt lidande och hennes omsorg om din heliga kyrka. Vi tror också att hon genom Din vilja fungerar som förmedlare av alla nådegåvor. 

Uppviglade av nåd, vänder vi oss till hennes Obefläckade Hjärta för att viga oss själva till henne. Vi gör detta i enhet med den konsekration som påven Pius XII gjorde den 31 Oktober, 1942 i hela kyrkans namn, och den konsekration som påven Johannes Paulus II gjorde i Fatima den 13 maj, 1982, och därefter upprepade i Vatikanen den 25 mars 1984, och åter en gång i Fatima den 13 maj 1991.

Obefläckade Jungfru Maria, Heliga Guds Moder, Kristi moder, Moder av gudomlig nåd, kyrkans moder, himmelens port, syndares tillflykt, de bedrövades tröst, kristnas hjälp, apostlarnas drottning, trosbekännares drottning, fridens drottning – och de sjukas hälsa! Till ditt Obefläckade Hjärtas ofattbara och ömma kärlek vill vi överlåta vårt stift, dess emeritusbiskopar, administrator och präster, dess diakoner, seminarister, ordensfolk, gifta par och familjer, alla troende. 

Vi förtror också hela Finland till ditt Obefläckade Hjärta, vårt lands makthavare och alla dess invånare. Vi överlämnar våra med-kristna åt dig. I din vård överlämnar vi dem som bekänner andra religioner eller ingen.

– Till dig överlämnar vi under denna undantagstid framför allt alla som har blivit drabbade av coronaviruset, deras vårdare och familjer. Vi överlämnar till dig, Moder, även dem som under dessa veckor måste sträcka sig till det yttersta i sina jobb och hem, och dem, som riskerar att råka i ekonomiskt trångmål på grund av coronapandemin. 

O heliga Moder, till ditt Obefläckade hjärta överlämnar vi våra hjärtan och sinnen. Vi anförtror dig våra liv som kristna och vår frälsning. Vi anförtror dig vår tro, vårt hopp och vår kärlek. Till dig överlämnar vi vårt uppfyllande av Guds bud och Kyrkans föreskrifter. Till dig överlämnar vi vår trohet till Kyrkan och till den Helige Fadern. Vi ber dig ödmjukt, o mest heliga Moder, ta emot vår tillgivenhet och visa oss din moderliga kärlek och omsorg.

Till ditt Obefläckade Hjärta bär vi ödmjukt fram våra begäran: må din Son, världsaltets konung regera över Finlands invånares hjärtan. Må tro på den ende Guden, den Heliga Treenigheten, blomma upp i vårt land. Må Evangeliets sanning erövra alla människors hjärtan. Må alla leva upp till sin värdighet som Guds barn. Må präster och ordensfolk vara trogna sin heliga kallelse, så att de kan vara ivriga vittnen för Evangeliet och Kyrkans lära! Må makar och familjemedlemmar leva trogna sin kallelse. Må alla de som arbetar i sociala och politiska uppgifter i vårt land uppfylla sina skyldigheter i en anda av sanning och rättvisa.

Moder, till ditt Obefläckade Hjärta bär vi fram vår bön: rena vår väg till din Son från all ondska och synd. Må din fot krossa mörkrets furstes huvud så att han förlorar sin förmåga att vilseleda människors hjärtan. I din moderliga kärlek, skydda alla invånare i vårt land från djävulens frestelser och från evig fördömelse. Utverka barmhärtighet för oss alla från din Son.

Herre, förbarma dig. Kristus, förbarma dig. Herre, förbarma dig.

Tietoja kirjoittajasta

Fides

Katolinen hiippakuntalehti Fides on Helsingin katolisen hiippakunnan viestintäosaston julkaisu. Se ilmestyy osin paperisena ja osin pelkästään nettiversiona. ISSN 0356-5262.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

Fides 3/2024:n olisi pitänyt jo tulla kaikkiin katolisiin koteihin. Mikäli lehti ei ole tullut sinulle, voit lukea sen netistä tai pyytää lähettämään sen sinulle: info@katolinen.fi. Tarkistathan osoitetietosi omasta seurakunnastasi. Tilaa lehti myös uutiskirjeenä sähköpostiisi.

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...