Valitse Sivu

En psalm av förtröstan unden corona pandemin

En psalm av förtröstan unden corona pandemin

Författarna av psalmerna kände väl till människans ängslan och behov av tröst under svåra tider. Pest och andra pandemier var vardag under den tiden då inga vacciner eller trovärdiga mediciner fanns att tillgå. Situationen var likadan som under den pågående corona-pandemin. Vi har inte heller någon vaccin att tillgå och läkarna kan endast behandla symptom. Vi isolerar oss och undviker fysiska kontakter med varandra. Dessa är dagens botemedel. För att ge trygghet i dessa osäkra tider hittar vi i psaltaren psalm 91 om tryggheten under den Högstes beskärm. Det är också den psalmen som författarna till bönboken Cecilia rekommenderar att man bör läsa innan man somnar för natten. 

Den som sitter under den Högstes beskärm 
och vilar under den den Allsmäktigas skugga,
han säger: I Herren har jag min tillflykt och min borg,
min Gud, på vilken jag förtröstar.

Ja, han skall rädda dig från fågelkännarens snara
och från pesten, som fördärvar.
Med sina fjädrar skall han betäcka dig
och under hans vingar skall du finna tillflykt;
Hans trofasthet är din sköld och skärm.

Du skall inte behöva frukta nattens fasor,
icke pilen, som flyger om dagen,
icke pesten, som far fram i mörkret,
eller farsoten, som ödelägger vid middagens ljus.
Om ock tusen falla vid din sida,
ja, tio tusen vid din högra sida,
så skall den icke drabba dig.

Dina ögon skola blott skåda därpå med lust,
och du skall se de ogudaktigas lön.
Ty du har sagt: “Du Herre, är mitt skygd”,
och du har gjort den Högste till min tillflykt.
Ingen olycka skall vederfaras dig,
och ingen plåga skall nalkas din hydda. 

Ty han skall giva sina änglar befallning om dig,
att de skola bevara dig på alla dina vägar.
De skola bära dig på händerna, 
så att du icke stöter din fot mot någon sten.
Över lejon och huggormar skall du gå fram,
du skall trampa ned unga lejon och drakar.

Han håller sig intill mig, därför skall jag befria honom;
jag skall beskydda honom, därför att han känner mitt namn.
Han åkallar mig, och jag skall svara honom;
jag är med honom i nöden,
jag skall rädda honom och låta honom komma till ära. 
Jag skall mätta honom med långt liv och låta honom se min frälsning.

Jan-Peter Paul

Tietoja kirjoittajasta

Jan-Peter Paul

Ekon. dr. Jan-Peter Paul är docent och författare. Han har verkat i ledande ställning i näringslivet och inom EU-kommissionen. Han är aktiv i många organisationer inom den katolska kyrkan i Finland.

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...