Valitse Sivu

Rukouksen apostolaatti 2024

Rukouksen apostolaatti 2024

S U O M I

Tammikuu 

Rukoilemme, että Pyhä Henki auttaisi meitä tunnistamaan kristillisten yhteisöjen erilaiset armolahjat ja löytämään katolisen kirkon eri traditioiden ja rituaalien rikkauden.

Helmikuu

Rukoilemme, että parantumattomasti sairaat ja heidän perheensä saisivat tarvitsemaansa sairaanhoitoa ja hengellistä tukea.

Maaliskuu

Rukoilemme, että ne, jotka eri puolilla maailmaa vaarantavat henkensä evankeliumin vuoksi, rikastuttaisivat kirkkoa rohkeudellaan ja lähetysinnollaan.

Huhtikuu

Rukoilemme, että naisten arvokkuus ja arvo tunnustettaisiin kaikissa kulttuureissa ja että heidän syrjintänsä loppuisi.

Toukokuu

Rukoilemme, että sääntökuntalaisten ja seminaristien saama inhimillinen, pastoraalinen, hengellinen ja yhteisöllinen koulutus auttaisi heitä kasvamaan kutsumuksessaan ja olemaan uskottavia evankeliumin todistajia.

Kesäkuu

Rukoilemme, että siirtolaiset, jotka sotia ja nälänhätää paetessaan joutuvat kokemaan vaaroja ja väkivaltaa, kohtaisivat heidät vastaanottavassa maassa vieraanvaraisuutta ja uusia mahdollisuuksia.

Heinäkuu

Rukoilemme, että sairaiden voitelun sakramentin vastaanottajat ja heidän läheisensä kokisivat Herran voiman ja olisivat yhä näkyvämmin merkki myötätunnosta ja toivosta.

Elokuu

Rukoilemme, että poliittiset johtajat palvelisivat kansaansa, työskentelisivät kokonaisvaltaisen inhimillisen kehityksen ja yhteisen hyvän puolesta ja ottaisivat erityisesti huomioon köyhät ja työttömät.

Syyskuu

Rukoilemme, että me kaikki kuulisimme maan huudon, luonnonkatastrofien ja ilmastonmuutoksen uhrien huudon, ja pitäisimme huolta maailmasta, jossa elämme.

Lokakuu

Rukoilemme, että kirkko jatkuvasti kaikin tavoin tukisi synodaalista elämäntapaa yhteisvastuun merkeissä ja edistäisi pappien, sääntökuntalaisten ja maallikkojen yhteistä osallistumista, yhteyttä ja lähetystyötä.

Marraskuu

Rukoilemme, että kaikki lapsensa menettäneet vanhemmat saisivat kokea yhteisönsä tukea ja Pyhän Hengen rauhaa ja lohdutusta.

Joulukuu

Rukoilemme, että tämä riemuvuosi vahvistaisi uskoamme, auttaisi meitä tunnistamaan ylösnousseen Kristuksen jokapäiväisessä elämässämme ja muuttaisi meidät kristillisen toivon pyhiinvaeltajiksi.

.

S V E N S K A

Januari

Vi ber att vi med den Helige Andes hjälp bejakar kristenhetens olika nådegåvor, och upptäcker rikedomen i Katolska kyrkans alla traditioner och ritualer.

Februari

Vi ber att  personer med en obotlig sjukdom omfattas av god fysisk och psykisk omvårdnad.

Mars

Vi ber att de som runtom i världen riskerar livet för Evangeliet, med sitt mod och entusiasm berikar kyrkan.

April

Vi ber att  kvinnans värdighet och värde bejakas i alla kulturer, och att diskriminering mot kvinnor upphör.

Maj

Vi ber att  ordensfolk och prästkandidater växer i sin personliga kallelse, och utvecklas till trovärdiga vittnen för Evangeliet.

Juni

Vi ber att  migranter som tvingas fly från krig eller svält på farliga och våldsamma vägar, välkomnas i mottagande länder och ges nya livsmöjligheter.

Juli

Vi ber att de som mottar De sjukas smörjelse kan erfara Guds kraft och alltmer blir ett synligt tecken på medkänsla och hopp.

Augusti

Vi ber att politiker i folkets tjänst verkar för allas utveckling, och speciellt uppmärksammar fattiga och arbetslösa.

September

Vi ber att var och en i hjärtat hörsammar ropet från jorden och från offren för klimat-förändringar och naturkatastrofer, genom att vi alla börjar vårda den värld vi lever i.

Oktober

Vi ber att kyrkan upprätthåller en synodal livsstil, med delat ansvar mellan präster, ordensfolk och lekmän samt främjar deltagande i gemenskap och sändning.

November

Vi ber att alla föräldrar som sörjer förlusten av ett barn, får stöd av samhället och finner frid och tröst från den helige Ande.

December

Vi ber att detta Jubelår stärker vår tro, hjälper oss att känna igen den uppståndne Kristus i vårt dagliga liv, och formar oss till pilgrimer i Kristi hopp.

.

E N G L I S H

January 

We pray that the Holy Spirit may help us to recognise the gift of different charisms within the Christian community and to discover the richness of different traditions and rituals in the Catholic Church.

February

We pray that those with a terminal illness, and their families, receive the necessary physical and spiritual care and accompaniment.

March

We pray that those who risk their lives for the Gospel in various parts of the world inflame the Church with their courage and missionary enthusiasm.

April

We pray that the dignity and immense value of women be recognised in every culture, and for the end of discrimination that they experience in different parts of the world.

May

We pray that religious women and men, and seminarians, grow in their own vocations through their human, pastoral, spiritual and community formation, leading them to be credible witnesses to the Gospel.

June

We pray that migrants fleeing from war or hunger, forced to undertake journeys full of danger and violence, find welcome and new opportunities in the countries that receive them.

July

We pray that the Sacrament of the Anointing of the Sick confer to those who receive it and their loved ones the power of the Lord and become ever more a visible sign of compassion and hope for all.

August

We pray that political leaders be at the service of their own people, working for integral human development and for the common good, especially caring for the poor and those who have lost their jobs.

September

We pray that each one of us will hear and take to heart the cry of the Earth and of victims of natural disasters and climactic change, and that all will undertake to personally care for the world in which we live.

October

We pray that the Church continue to sustain in all ways a Synodal lifestyle, as a sign of co-responsibility, promoting the participation, the communion and the mission shared among priests, religious and lay people.

November

We pray that all parents who mourn the loss of a son or daughter find support in their community and receive peace and consolation from the Holy Spirit.

December

We pray that this Jubilee Year strengthen our faith, helping us to recognise the Risen Christ in our daily lives, and that it may transform us into pilgrims of Christian hope.

Tietoja kirjoittajasta

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

Fides 3/2024:n olisi pitänyt jo tulla kaikkiin katolisiin koteihin. Mikäli lehti ei ole tullut sinulle, voit lukea sen netistä tai pyytää lähettämään sen sinulle: info@katolinen.fi. Tarkistathan osoitetietosi omasta seurakunnastasi. Tilaa lehti myös uutiskirjeenä sähköpostiisi.

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...