Valitse Sivu

Maailman lähetyspäivä – sunnuntai 23.10.2022

Maailman lähetyspäivä – sunnuntai  23.10.2022

Lokakuun liturginen kalenteri alkaa pyhän Jeesus-lapsen Teresan, lähetystyön suojelijan, muistopäivän viettämisellä (1.10.). Se on tavallaan johdanto tulevaan Maailman lähetyspäivään, jota vietetään kaikissa katolisissa maissa lokakuun kolmantena tai neljäntenä sunnuntaina, joka tänä vuonna osuu hiippakunnassamme 23. päivään. Ekumeenista lähetyspyhää sen sijaan vietetään täällä Suomessa lokakuun toisena viikonvaihteena (tänä vuonna 8.-9.10.), jolloin katolilaiset, ortodoksit ja luterilaiset korostavat yhdessä kristittyjen yhteistä lähetysidentiteettiä ja muistuttavat samalla yhteisen todistuksen ja keskinäisen rauhan merkityksestä.

Sekä Maailman lähetyspäivä että Ekumeeninen lähetyspyhä kutsuvat meitä olemaan Jeesuksen lähettiläinä. Jokainen kastettu on kutsuttu omalla elämällään, saamiensa lahjojen ja asemansa mukaan antamaan oma panoksensa Jumalan valtakunnan levittämiseen omassa ympäristössään tai kotimaansa ulkopuolella (Vatikaanin II kirkolliskokous, Apostolicam actuositatem, 2). Ennen taivaaseen astumistaan Kristus antoi lähetyskäskynsä apostoleille ja heidän kauttaan meille, kaikille kristityille (Matt. 28:19-20). 

”Te olette minun todistajani” (Ap.t. 1:8)

Paavi Franciscus on valinnut tämän Apostolien teoista otetun jakeen maailman lähetyspäivän 2022 teemaksi. Hän muistuttaa meitä siitä, että ”jokainen kristitty on kutsuttu olemaan lähetystyöntekijä ja Kristuksen todistaja. Kirkolla, Kristuksen opetuslasten yhteisöllä, ei ole muuta lähetystehtävää kuin evankelioida maailma ja todistaa Kristuksesta. Kirkon identiteetti on evankelioiminen”. 

Lähetysviestin otsikko viittaa ylösnousseen Jeesuksen viimeiseen keskusteluun opetuslastensa kanssa ennen taivaaseen astumista: ”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka” (Ap.t. 1:8). Paavi analysoi tämän lauseen eri osia havainnollistaakseen kunkin lähetystyöntekijän lähtökohtia, päämääriä ja toimintatapoja.

Keskiosasta, ”te olette minun todistajani”, aloittaen paavi korostaa jokaisen lähetystyöntekijän ja itse Kristuksen välistä sidettä ja huomauttaa, että kirkon ainoa tehtävä on todistaa Kristuksesta. Samalla paavi kiinnittää huomiota kehotuksen monikkomuotoon, joka kertoo lähetyskutsun yhteisöllisestä kirkollisesta ulottuvuudesta ja ilmaisee sen tosiasian, että yksikään lähetystyöntekijä ei toimi yksin ja itsensä puolesta, vaan toimii kaikissa olosuhteissa koko kirkon yhteydessä. 

Elämän johdonmukaisuus

Jälleen pyhä isä painottaa, kuinka Jeesus lähettää opetuslapset maailmaan ”ei vain tekemään lähetystyötä, vaan myös ja ennen kaikkea elämään todeksi heille uskottua lähetystehtävää; ei vain antamaan todistusta, vaan myös ja ennen kaikkea olemaan Kristuksen todistajia”. Tässä mielessä paavi korostaa elämän johdonmukaisuuden merkitystä, koska – viitaten pyhään Paavali VI:een – nykyajan ihminen kuuntelee mieluummin todistajia kuin oppineita, ja jos hän kuuntelee oppineita, hän tekee niin sen vuoksi, että he ovat todistajia”. Silti paavi toistaa myös nimenomaisen ilmoituksen keskeisyyden: ”Evankelioimistyössä kristillisen elämän esimerkki ja julistus Kristuksesta kuuluvat siis yhteen. Toinen palvelee toista. Ne ovat kaksi keuhkoa, joilla yhteisön on hengitettävä ollakseen missionaarinen.”

Nykypäivän yhteiskunnallista todellisuutta tarkasteltaessa paavi toteaa myös, että yhä useammin siirtolaisuuden vuoksi eri kansallisuuksia edustavien uskovien läsnäolo rikastuttaa seurakuntien ilmettä ja tekee niistä yleismaailmallisempia, katolisempia; ja näin ollen hän osoittaa, että siirtolaisten pastoraalinen hoito on lähetystyötä, jota ei pidä laiminlyödä. Niinpä meillä on tärkeä tehtävä edistää evankeliointia myös omassa ympäristössämme. Kauas lähteminen ei ole ainoa tapa tehdä lähetystyötä.

”Te saatte voiman” (Ap.t. 1:8)

Lähetysviestin viimeisessä osassa paavi osoittaa, mistä lähetystyöntekijä voi ammentaa energiaa, voimaa ja virikkeitä. ”Te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin” (Ap.t. 1:8). Itse asiassa Pyhä Henki on aina lähetystyön päähenkilö, joka pystyi antamaan voimaa, ”rohkeutta ja viisautta” ensimmäisille opetuslapsille, jotka ”ennen olivat heikkoja, pelokkaita ja sulkeutuneita”. Tästä johtuu paavin viittaus rukouselämän kehittämiseen, jolla on keskeinen rooli lähetystyössä.

Viestin lopussa pyhä isä antaa esimerkkejä Kansojen evankelioimisen kongregaatiosta, Uskon levittämisen seurasta, Pyhän lapseuden seurasta, Pyhän apostoli Pietarin seurasta ja Paavillisesta lähetysunionista, kirkon evankelioimistehtävän tärkeistä tukielimistä, jotka viettävät tänä vuonna 2022 merkittäviä vuosipäiviä. Ne ovat todellisuutta, joka on syntynyt Pyhästä Hengestä; hän ohjaa kirkkoa ja ”innoittaa myös tavallisia miehiä ja naisia epätavallisiin lähetystehtäviin”.

Pohjoismaiden Missio

Maailmanlaajuista lähetystyötä johtaa nyt EvMaailmanlaajuista lähetystyötä johtaa nyt Evankelioinnin virasto (ent. Pro propaganda Fide, per. 1622) Rooman kuuriassa. Sen yhteydessä toimii neljä paavillista lähetysseuraa, jotka huolehtivat lähetystyön rahoituksesta ja koulutuksesta sekä innostavat lähetystyöhön. Uskon levittämisen seura (Association for the Propagation of the Faith) on yksi lähetysseuroista, jonka kanssa Pohjoismaiden paikalliskirkot tekevät yhteistyötä ja joka vastaa maailman lähetyspäivän järjestelyistä ja antaa uusille, vasta perustetuille tai köyhille hiippakunnille välttämätöntä tukea niiden ponnistellessa kohti omavaraisuutta. Lähetystyö on koko kirkon vastuutehtävä, ja Pohjoismaiden katoliset hiippakunnat pyrkivät auliisti tukemaan paavillisten lähetysseurojen koordinoimaa evankelioimistyötä. Pyydämme teidän rukouksianne ja avustustanne. Rukouksillamme ja taloudellisella tuellamme me tuomme yhdessä Herran armoa ja konkreettista apua kaikkein haavoittuvimmille yhteisöille paavin lähetystyössä.

Vuonna 1926 paavi Pius XI aloitti Maailman lähetyspäivän vieton antaakseen lähetystyölle taloudellista varmuutta. Kaikki katoliset hiippakunnat antavat ”lähimmäisenrakkauden pienen rovon” lähetyspäivänä. Se tarjoaa meille jokaiselle mahdollisuuden tukea kirkon elämää antavaa läsnäoloa monien lähetyshiippakuntien köyhien ja syrjäytyneiden keskuudessa. Meidän rukouksemme ja lahjoituksemme auttavat tukemaan kirkkoja, sairaaloita, kouluja ja kutsumuksia maissa, joissa kirkko on uusi, vasta perustettu tai köyhä. Se on tilaisuutemme osoittaa rakkautta ja solidaarisuutta veljiämme ja sisariamme kohtaan, jotka jakavat kanssamme saman uskon. Olkaamme tietoisia maailman lähetyksestä myös vuoden jokaisena päivänä, sillä yksi ainoa sunnuntai ei riitä! Tällä tavoin lähetystyö alkaa joka päivä meidän sydämissämme. 

Kolehdit kerätään 23. lokakuuta 2022 kaikissa messuissa Kirkon lähetystyön hyväksi.

MUUT AVUSTUKSET SUORAAN PIISPAN KANSLIAN LÄHETYSAVUSTUSTILILLE: 

FI09 1745 3000 1270 60

tilille voi tehdä lahjoituksia viitteellä 5005

Hiippakunnan lähetystyöasioiden hoitaja 

isä Tri Nguyen 

*      *      *

RUKOUKSET LÄHETYSTYÖN PUOLESTA

Jumala, sinä teit kirkostasi pelastuksen sakramentin kaikille kansoille, jotta Kristuksen lunastustyö pysyisi ihmisten keskellä aikojen loppuun asti. Sytytä rakkautesi liekki uskoviesi sydämiin, ja herätä heissä kutsumus palvella ihmisten pelastusta, niin että kaikista kansoista kasvaisi sinulle yksi perhe ja yksi kansa. Tätä pyydämme saman Herramme Jeesuksen Kristuksen, sinun Poikasi, kautta, joka kanssasi elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä, Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen. 

(Roomalainen Messukirja, Messu evankeliumin levittämisen puolesta, B, päivän rukous, s. 929)

Isä Jumala, sinä otit vastaan Poikasi kärsimisen sinulle otollisena uhrina. Ota suosiollisesti vastaan myös nämä rukoilevan kirkkosi sinulle kantamat uhrilahjat. Tätä pyydämme saman Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Aamen.

(Roomalainen Messukirja, Messu evankeliumin levittämisen puolesta, B, uhrilahjarukous, s. 929)

Isä Jumala, sinun alttariltasi nauttimamme lahja pyhittäköön meidät, ja tuokoon tämä kirkkosi sakramentti kaikille kansoille pelastuksen, jonka Poikasi ristillä ansaitsi koko ihmiskunnalle. Tätä pyydämme saman Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

(Roomalainen Messukirja, Messu evankeliumin levittämisen puolesta, B, päätösrukous, s. 930)

Herra, sinä olet käskenyt meitä todistamaan sinusta maan ääriin asti. Pyydämme sinua: kutsu keskuudestamme naisia ja miehiä palvelemaan sinua siellä missä vain tahdot, niin että kirkko virkoaa uuteen elämään. Rukoilemme sinua niiden monien ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne sinua. Lähetä todistajiasi maailman kaikkiin maihin, jotta kaikki kansat saisivat kuulla sinun ilosanomasi ja kaikki tulisivat osallisiksi evankeliumin rikkaudesta. Aamen. 

(Katolinen Rukouskirja, KATT 2013, ss. 77–78)

Tietoja kirjoittajasta

Aihevalikko

LUE FIDES (pdf)

Uusin lehti || Arkisto (2001–)

Fides 3/2024:n olisi pitänyt jo tulla kaikkiin katolisiin koteihin. Mikäli lehti ei ole tullut sinulle, voit lukea sen netistä tai pyytää lähettämään sen sinulle: info@katolinen.fi. Tarkistathan osoitetietosi omasta seurakunnastasi. Tilaa lehti myös uutiskirjeenä sähköpostiisi.

PODCASTEJA (audio)

Radio Deissä ja Spotifyssa

Tilaa uutiskirjeemme!

Paavin twiitit

Paavin twiitit

Arkistot

Uusimpia videoita

Ladataan...